Artikeln publicerades 18 december 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Montessoriförskolan i Älmhult auktoriseras ännu ett läsår

Tio medarbetare på förskola. En av medarbetarna håller i ett diplom. 

Som en av tio montessoriförskolor i Sverige auktoriseras Älmhults Montessoriförskola för läsåret 2023-2024. Auktorisationen förnyas årligen och gäller ett läsår i taget.

Auktorisationen är en kvalitetssäkring, att pedagogerna som arbetar på förskolan har montessoriutbildning och förskollärarutbildning. En montessoriförskola har ett mål - bästa möjliga montessori för barnen på förskolan.

Det känns jättebra att vi kan fortsätta bedriva vår Montessoriförskola i Älmhult. Vi är stolta över att bevara montessoripedagogiken, säger Jenni Karlsson, verksamhetschef.

Vad innebär montessoripedagogiken?

Montessoripedagogiken finns över hela världen och är skapad av Maria Montessori som föddes och växte upp i Italien.

Några av montessoripedagogikens främsta kännetecken:

  • Barn ska alltid respekteras och så även deras arbete, det vill säga den aktivitet som de visar intresse för.
  • Barn har en unik förmåga till inlärning som det gäller att ta vara på.
  • Barn lär sig med hela kroppen och måste få utvecklas på alla plan-motoriskt, emotionellt, socialt och intellektuellt. Rörelse är av stor betydelse för all inlärning.

”Hjälp mig att göra det själv”, är ett citat av Maria Montessori som pedagogerna arbetar efter. Att barnen ska bli självständiga och ha en tilltro till sin egen förmåga. Saker måste få ta tid.

Därför är en genomtänkt och iordningställd miljö av stor vikt för att utveckla och inspirera barnen på bästa sätt.

Engagerande pedagoger

Framförallt är det glädje och engagerade pedagoger som gör att barn, personal och vårdnadshavare trivs så bra på Montessoriförskola, berättar Jenni.

Pedagoger och barn ser alla fram emot ännu ett år av lärande och utveckling.

Stort grattis från Älmhults kommun!