Artikeln publicerades 30 augusti 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Medborgarundersökningen 2023 - är du utvald?

Människor står samlade på torget

Nu är det dags för medborgarundersökningen som genomförs av Statistikmyndigheten SCB. Har du blivit utvald att delta? I så fall har du fått eller kommer att få information om undersökningen via post eller din digitala brevlåda.

Enkäten skickas ut till slumpmässigt utvalda invånare som får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i Älmhults kommun. Resultatet ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och blir en värdefull vägledning för kommunens arbete. Undersökningen genomförs i år i 162 av Sveriges 290 kommuner.

Ta chansen att påverka

Gör din röst hörd och svara på enkäten. Ju fler svar desto bättre blir beskrivningen av invånarnas syn på kommunen. Frågorna handlar bland annat om kommunen som en plats att leva på och om Älmhults kommuns service.

Tidplan för insamlingen

  • Informationsbrev med inloggning till webbenkäten 24 augusti–1 september
  • Pappersenkäten skickas ut 8–18 september till dig som är 65 år eller äldre och 22 september–2 oktober till dig som är mellan 18–64 år.
  • Sista dag att skicka in enkäten med post 3 november.
  • Sista dag att besvara webbenkäten 7 november klockan 13.00.

Mer information om enkäten

På SCB:s webbplats hittar du länk till inloggningen för webbenkäten, information på andra språk och vanliga frågor och svar.

SCB:s medborgarundersökning Länk till annan webbplats.