Artikeln publicerades 20 oktober 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Må bra-vecka på skolor i Älmhults kommun

Skolans likabehandlingsteam inledde veckan med Må bra-fokus och välkomnade eleverna med frukt och stämningsfull musik.

För att lyfta frågan om våld och sexuella övergrepp mot barn uppmärksammade Klöxhultsskolan, Montessoriskolan och Anpassad grundskola denna vecka "Stopp min kropp-veckan", ett initiativ av Rädda Barnen. Under veckan erbjöds också flera Må bra-aktiviteter.

Skolans likabehandlingsteam inledde veckan med Må bra-fokus och välkomnade eleverna med frukt och stämningsfull musik.

Under veckan uppmärksammar vi Stopp min kropp-veckan och lägger samtidigt in Må bra- aktiviteter. På måndagsmorgonen välkomnades eleverna av vår personal som var ute och delade ut en frukt med ett fint budskap från BRIS. Marschaller var tända och fin musik spelades av Nathanael Crona och Thomas Persson, berättar Elisabeth Lindén, rektor.

Upplägget med Må bra-tema har de arbetat med sedan 2019 och det är tredje året med temat stopp min kropp.

Rädda Barnens material

I arbetet använder personalen Rädda Barnens material. Eleverna har tittat på film, gjort övningar och på olika sätt pratat om ämnet.

Alla barn i Sverige har rätt att ta del av detta ämne i skolans undervisning och det är en del av läroplanen. Det står också i Barnkonventionen att alla barn har rätt att skyddas mot våld och övergrepp, och att de ska få åldersanpassad information om ämnet, säger kurator Sophie Hansson.

Materialet är framtaget för att ge barn kunskap om frågor som rör integritet, samtycke och rätten till sin egen kropp. Det tar upp vad privata områden är, vad lagen säger och att alla barn har rätt att få hjälp vid behov.

Må bra-utmaning varje dag

Varje dag har eleverna bland annat mötts av olika Må bra-utmaningar: ”säg hej till en kompis du inte brukar heja på” eller ”ge dina lärare en snäll komplimang”.

Madeleine Lathi och Simon Hansson, sociala mentorer, har ansvarat för flera programpunkter.

Våra sociala mentorer gör ett fantastiskt arbete och bidrar med ökad vuxennärvaro, trygghet och goda relationer till våra elever, berättar Sophie.

Under veckan har skolorna även haft besök av fältarna i Älmhults kommun. De har bland annat träffat elever i sexan som ett led i ett förebyggande och främjande arbete inför elevernas kommande stadieövergång till sjuan.

Mer information om Stopp! Min kropp!-veckan på Rädda barnens webbplats:

Stopp min kropp Rädda barnen Länk till annan webbplats.