Artikeln publicerades 9 februari 2024

Kultur och fritid 2024 – fortsatt fokus på barnaktiviteter och aktivitetsstöd

paradtåg med många människor

Under 2024 fortsätter arbetet med att stärka och lyfta fram den fantastiska mångfalden som finns i Älmhults kommun. Ett evenemang med tema mångfald planeras efter sommaren.

Nu tar vi nya kliv med att fortsätta utveckla ett rikt och varierat utbud av kultur och fritidsaktiviteter i Älmhults kommun. Barnaktiviteter och aktivitetsstöd till föreningar är viktiga prioriteringar under 2024.

Kommande besparingar inom kultur och fritid är utmanande men inte utan fortsatta satsningar.

Nicolas Hansson, kultur- och fritidschef, berättar att barnaktiviteter och aktivitetsstöd till föreningar fortfarande kommer att vara högt prioriterade under året. Dialogen med föreningarna kommer att fortsätta för att lyssna in alla behov.

Det finns en del utmaningar, bland föreningarnas tilldelning av spontana bidragsansökningar och också ett förändrat arbete när det gäller kommunens arbete med kultur, festivaler och evenemang.

Kultur året om

En viktig del i arbetet är att prioritera och möjliggöra aktiviteter året om, både i centrum och i närliggande tätorter.

Det är viktigt att kulturen ska få ta plats både i centrum och i våra tätorter. Genom att möjliggöra evenemang över hela kommunen skapar vi möjligheter för alla att delta och uppleva kulturen på sina egna villkor, berättar Nicolas.

Ett huvudfokus är också att jobba vidare med att stärka och lyfta fram den fantastiska mångfalden som finns i Älmhults kommun. Ett evenemang med tema mångfald planeras efter sommaren. Ett ytterligare steg mot att inkludera alla röster och kulturella uttryck i kommunen.

Älmhultsfestivalen byter format

Älmhultsfestivalen tar en paus under 2024, men festen är inte över – den genomgår förändringar.

Den positiva uppmärksamhet som Älmhultsfestivalen skapar betyder mycket och vi vill nu göra något bra ännu bättre. Därför tar vi en paus under 2024 och använder tiden för att utvärdera och skapa ett annat format för kommande år, säger Nicolas.

Planerna för ett arrangemang 2025 är under utveckling.

Fler evenemang med Scensommar

Scensommar, med åtta veckor av musik, dans och teater under bar himmel och fri entré, kommer att erbjuda fler spännande programpunkter än tidigare i Älmhults kommun. Scensommar genomförs i samarbete med Region Kronoberg och övriga kommuner i länet.

I år har vi valt att satsa på fler evenemang för scensommar. Det blir ett varierat utbud för alla både barn och vuxna. Scensommar ligger i helt linje med vår prioritering att kulturen ska vara nära invånarna, berättar Nicolas.