Artikeln publicerades 15 december 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Hur påverkar brottslighet och otrygghet näringslivet?

Folk vid fikabord riktade mot en skärm med en presentation.

Under torsdagsmorgonen samlades ett 50-tal företagare för näringslivmorgon med tema "Ett tryggt och säkert Älmhult".

Håkan Helgesson, kris- och beredskapssamordnare i Älmhults kommun, presenterade årets trygghetsmätning, Svenskt Näringslivs företagsklimatsundersökning och den senaste statistiken om polisanmälda brott.

Enligt Svenskt Näringsliv så uppger vartannat företag att de har utsatts för brott. Det kan vara stölder, skadegörelse och inbrott. Samtidigt uppger drygt 40% att de inte polisanmäler de brott de utsätts för, och utöver det så finns det ett stort mörkertal.

Anledningen till mörkertalet är att många känner en skam av att ha blivit bedragen av exempelvis fakturabedragningar. Men Håkan poängterar att för att sätta stopp för brottsligheten så är det viktigt att anmäla - så att polisen lättare och snabbare kan hitta bedragare så att inte fler blir utsatta.

Trygghetsmätningar

Louise Stamblock, fastighetschef på Älmhultsbostäder, berättade om hur ÄBO arbetar för att stärka tryggheten bland hyresgäster och allmänhet. Bland annat genom att skapa fysiska förutsättningar för trygghet, som exempelvis att höja upp trädkronor för att skapa fri sikt eller att ha fastighetsskötare som är synliga och tillmötesgående i områdena.

Älmhultsbostäders åtgärder har gett positivt utslag i kundundersökningar och dess trygghetsmätningar.

Trygghetsmätningar är även något polisen och kommunen jobbar tillsammans med och har gjort så i många år. Det är ett viktigt instrument för att se vad invånarna är oroliga för och var man ska prioritera att göra åtgärder.

Vad gör kommunen?

  • Brottsförebyggande råd
  • Nuläges- och behovsanalys social hållbarhet
  • BoTryggt 2030 i planprocessen
  • Förebyggande åtgärder
  • Grannsamverkan
  • Trygghetsdialoger med medborgare och näringsliv
  • Trygga allmänna platser, exempelvis felanmälan via app och åtgärda snabbt

Detta är ett axplock av åtgärder kommunen gör för att göra Älmhult tryggare.

- Vi behöver även företagens hjälp. Företagens jobb är inte att göra exempelvis trygghetsmätningar eller stora åtgärder, men vi behöver varandra för att vi ska veta hur vi kan jobba för att skapa bättre trygghet för er, säger Håkan Helgesson.

Håkan poängterar även att det är viktigt att verka med det du har och att det inte alltid behöver vara så stora åtgärder, utan framförallt sunt förnuft.

Slutligen så blev det diskussioner i grupp om hur vi tillsammans kan skapa ett tryggare företagsklimat i Älmhults kommun. En inspirerande morgon om hur vi kan fortsätta utveckla och stärka tryggheten i Älmhult.

Vill du också vara med?

Registrera ditt företag kostnadsfritt i vårt företagsregister och få information och inbjudningar direkt till din e-post.

Här registrerar du ditt företag i företagsregistret Länk till annan webbplats.