Artikeln publicerades 23 februari 2024

Hjälp till anhöriga som har någon som hamnat i missbruk eller i kriminalitet

Två personer håller i handen.

Är du närstående till en person med skadligt bruk eller som är beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar? Kanske är du närstående till en person som hamnat i kriminalitet?

Nu startar vi, som arbetar på Stödenheten, för andra gången en anhöriggrupp. Den är för dig som vill få kunskap om hur du kan förbättra ditt välmående, din livssituation och få bättre relation till din anhörige.

"Att vara anhörig till någon som kämpar med skadligt beteende kan vara isolerande. En anhöriggrupp blir en trygg plats där anhöriga kan få kunskap och förståelse. De som vill har möjligheter att dela sina erfarenheter med andra som går igenom liknande situationer," säger enhetschef Ann Lilja , och fortsätter:

"Du som är anhörig är en viktig och värdefull person! Genom att dela erfarenheter kan du tillsammans med gruppledare hitta nya perspektiv och få verktyg för att förbättra situation och relationen med din anhörige. Gemenskapen i gruppen blir också en kraftfull källa till styrka och förståelse. Så är du en anhörig hoppas vi att få träffa dig i mars."

Några av dem som varit med i förra årets anhöriggrupp säger:

  • “Jag har fått insikt, kunskap, ett större lugn i att hantera situationen.”
  • “Jag har fått tänka till om hur jag har hanterat mina anhöriga och har fått insikter om vad som är bästa för mig.”
  • “Att få dela erfarenheter med de andra som varit eller är i liknande situation som mig är till hjälp. Och jag har fått praktiska tips och råd för att kunna hantera min situation”
  • “Jag har lärt att mig som medberoende att det inte går att rädda en beroende som inte själv vill bli hjälpt”
  • “Jag har lärt mig nya sätt att kommunicera på.”
  • “Samhörighet, att jag inte är ensam, har varit en viktig känsla för mig för att orka.”

Vill du gå med i anhöriggruppen?

Vi träffas 10 torsdagar på rad, mellan klockan 17.00 till 19.00, med start den 21 mars. Kursen är kostnadsfri och det ingår material och fika.

Kursstart

21 mars klockan 17.00

Plats

Stödenheten, Norra Esplanaden 18C

Anmälan

Anmäl dig senast 7 mars via mail eller telefon: