Artikeln publicerades 12 januari 2024

Hjälp barnen tryggt genom skilsmässan

Pappa och barn ler mot varandra, de fixar med något i trädgården.

Bild tillhör SES, samarbete efter skilsmässa.

Nu kan Älmhults kommuninvånare få kostnadsfri digital skilsmässohjälp. Det digitala forumet hjälper och stöttar skilsmässoföräldrar i att hantera egna utmaningar, bli bättre på att förstå och stötta sina barn och undvika typiska fallgropar i föräldrasamarbetet.

Forumet heter Samarbete efter Skilsmässa (SES) och är utvecklat av forskare vid Köpenhamns universitet.

Jag är glad att vi nu kan erbjuda forumet SES till våra kommuninvånare. För oss är SES en möjlighet att nå ut i ett tidigt skede och erbjuda stöd till dem som befinner sig i en skilsmässosituation. På forumet samarbeteefterskilsmässa.se får du kunskap, verktyg och konkreta exempel på hur du kan prata eller agera i olika situationer. Dessutom finns stödet tillgängligt under dygnets alla timmar på svenska, engelska och arabiska. Även du som är bonusföräldrar, anhöriga eller på annat sätt är nära familjen kan använda SES-forumet, säger Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef på IFO

Första gången du loggar in på samarbeteefterskilsmassa.se (SES) skapar du ett konto. Du får tillgång till SES direkt och kan använda tjänsten.
Inga personuppgifter sparas. Det digitala utbildningsmaterialet finns på svenska, engelska och arabiska. Det är kostnadsfritt.

samarbeteefterskilsmassa.se Länk till annan webbplats.

Om SES

Samarbete efter Skilsmässa (SES) är utvecklat vid Köpenhamns Universitet och är ett evidensbaserat digitalt forum med konkreta tips, övningar, filmer och personliga berättelser. Forskning från Köpenhamns Universitet visar att SES reducerar fientlighet, depression och stress. Över 15 000 frånskilda föräldrar använder eller har använt SES. Forumet är kostnadsfritt men du behöver vara folkbokförd i Älmhults kommun.