Artikeln publicerades 29 september 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Haganässkolan i Älmhult startar lärlingsutbildning i samarbete med industriföretag

Från hösten 2023 ska elever som går på industritekniska programmet på Haganässkolan kunna välja att gå en lärlingsutbildning. Satsningen sker i samverkan mellan skola och näringsliv.

Att vara lärling innebär att man genomför minst hälften av sin gymnasieutbildning på en arbetsplats. Syftet är att få ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att få kunskaper inom yrkesområdet under en handledares ledning på en arbetsplats.

Roger Johansson, utbildningschef är positiv:

– För kommunens del är det viktigt att vi kan bidra till det lokala näringslivets utveckling samtidigt som vi erbjuder en attraktiv utbildning. Målet är att satsningen ska få fler elever intresserade av industriyrket och ge ökade chanser för eleverna att få anställning direkt efter examen, säger han.

Näringsliv och skola

– Vi tror att det kommer vara en framgångsfaktor när vi jobbar tillsammans och att vi tar ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen, säger Roger.

Den 4 oktober träffas näringsliv och skola för att diskutera vilka behov och möjligheter som finns i Älmhult.

Vad innebär en lärlingsutbildning?

Eleven genomför minst hälften av sin utbildning på en arbetsplats. Man kan påbörja en lärlingsutbildning i åk1, 2 eller 3. Handledaren är med och bedömer elevens insatser men det är läraren som sätter betyget på avslutade yrkeskurser. Skolan och arbetsplatsen upprättar ett utbildningskontrakt.

– Under utbildningen blir eleven en i gänget på en arbetsplats och knyter många kontakter. De får rutin, praktisk erfarenhet och lär sig de tekniker, metoder och system som används ute på arbetsplatserna idag. Allt det här ger dig ett försprång när du sedan söker jobb efter studenten, berättar Veronica Larsson, ungdomskoordinator på Haganässkolan.

Lärlingsutbildningen är en del av ett nationellt program och utgörs av en gymnasieutbildning motsvarande 2 500 poäng. Det innebär att studenterna efter avklarad gymnasieutbildning får grundläggande högskolebehörighet.

Större möjligheter till jobb och vidare studier

Veronica ser flera fördelar:​​​​​​​

  • Flera elever tycker att de lär sig bättre ute på en arbetsplats än i skolan
  • Det är en bra pedagogisk modell som vissa elever gynnas av
  • Det kan motverka ungdomsarbetslöshet då målet är att eleven efter sin utbildning ska bli anställningsbar
  • Ett bra sätt för företag och verksamheter att ombesörja sin framtida kompetensförsörjning
  • Samverkan mellan näringsliv och skola främjas

Vill du veta mer? 

Hör gärna av dig till Veronica Larsson, ungdomskoordinator Haganässkolan.