Artikeln publicerades 6 november 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Företagsbot för utsläpp av avloppsvatten

Mellan 26 - 27 augusti i år inträffade ett tekniskt fel på Älmhults avloppsreningsverk vilket ledde till ett utsläpp av orenat avloppsvatten.

Älmhults kommun arbetar ständigt med förbättringar gällande service, underhåll och rutiner vid avloppsreningsverket. Efter det tekniska felet har kommunen arbetat intensivt med förbättrande åtgärder och driftsäkerhet för att hindra att liknande fel uppstår igen.

Åklagaren, vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, har gjort bedömningen att utsläppet har skett av oaktsamhet och att det inte har funnits tillräckligt säkra rutiner för att begränsa storleken på utsläppet. Åklagare har därför meddelat att Älmhults kommun ska betala en företagsbot på 200 000 kr, vilket kommunen har accepterat.