Artikeln publicerades 23 november 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Fler väljer cykeln

Cyklar med ungdomar på en cykelväg med lite grönska i bakgrunden.

För att förstå flödet av trafiken i Älmhults kommun görs trafikmätningar och i år har vi gjort en stor mätning med 45 mätpunkter. Av dessa är sex punkter fasta och mäts vid varje undersökning för att vi ska kunna jämföra flödet av trafik.

I år visar dessa fasta mätpunkter en positiv trend för cyklingen. Andelen cyklister har ökat från 14% år 2019, till 19% i år.

Antalet fordonsförflyttningar (bilar, lastbilar, motorcyklar) ligger ofta på samma nivå men på vissa platser ser vi att den minskat. Vi ser hur nya vägar som Norra Ringvägen ger de som bor i det nya bostadsområdet eller ska till och från förskolan och skolan ett alternativ till att köra via Ljungbyvägen.

Exempel på vad årets mätning kan leda till

Mätningarna ligger till grund för förändringar och planering av arbetet med gator, korsningar, cykel- och gångbanor men även för detaljplanering. Exempel på insamlad data är antal personer som kör och cyklar på ett visst ställe, hastighet, riktning och antal tunga fordon som passerar.

I senaste mätningen ser vi att många dagligen använder Skolgatan som går mellan Linnéskolan och Gemöskolan. Cykelvägen är i dåligt skick med ojämn beläggning. Den finns nu med i cykelplanen som en sträcka som ska förbättras, berättar Emelie Lindholm, gatuingenjör och fortsätter:

En annan gång- och cykelväg som vi planerar förbättringar för är Norregårdsgatan, där antalet cyklister har fördubblats sedan förra mätningen 2019. Den leder fram till en av våra mest trafikerade cykelkorsningar där den möter Delaryvägen. I början av hösten fick korsningen en cykelöverfart och vi planerar att förbättra framkomlighet och belysning längs hela Norregårdsgatan.

Ett exempel på en väg där cyklister och bilister samsas på ett bra sätt är Östra Esplanaden, som går från centrum till Älmhults handelsplats. I snitt rör sig 1 000 fordon och 1 000 cyklister där varje vardag.