Artikeln publicerades 5 oktober 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Färre hushåll i behov av försörjningsstöd

Drönarbild över en gata med hyreshus. 

I år har försörjningsstödet minskat konstant från januari och totalt med cirka 20 procent. Det betyder att både hushåll, som behöver ekonomiskt bistånd har blivit färre, och utbetalningar har minskat.

Ett av Älmhults kommuns övergripande mål är att öka andelen självförsörjande hushåll. Till stor del beror ökning av självförsörjande hushåll på att personer i hushållen har fått ett arbete, eller börjat studera. Att fler har fått arbete är mycket positivt då det ofta leder till en hållbar egen försörjning.

Enheten Arbete och försörjning har under en längre tid jobbat med, och står bakom, en stor del av förändringen. De samarbetar internt med till exempel vård och omsorg, funktionsstöd, vuxenutbildning och externt med näringslivet. Tillsammans har vi lyckats att matcha rätt kompetens till praktikplatser, arbeten eller studier. Integration och kompetensförsörjning är en viktig samhällsfråga för alla invånare, säger Katja Berggren, enhetschef för arbete och försörjningsenheten.