Artikeln publicerades 19 december 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Familjerättens medarbetare – en viktig kugge i adoptionsprocessen

Två kvinnor föreläser för en liten publik som sitter vid konfrensbord.

Förra året adopterades cirka 60 barn till Sverige och Familjerättens medarbetare spelar en viktig roll för att säkerställa att adoptionerna sker på ett rättssäkert sätt. De gör bland annat en medgivarutredning, vilken är ett avgörande dokument som granskas av många internationella instanser.

För att effektivt stödja barn och föräldrar är det viktigt att förstå hur olika länder tolkar en medgivarutredning. Genom att göra rätt från början kan processen bli både säkrare och snabbare.

För att öka förståelsen för hur olika länder ser på dokumentation och vad som är viktigt för varje lands krav, besökte två adoptionsrådgivare från Adoptionscentrum vår enhet. Vid föreläsningen, där även medarbetare från Alvesta och Växjö familjerätter deltog, fick vi ökad insikt i hur olika länder tolkar den dokumentation som kommer från Sverige, särskilt med avseende på medgivarutredningen, berättar Ann-Christina Karlberg, enhetschef inom Individ och familjeomsorg och fortsätter:

Vi fick även veta mer om hur olika länder ser på dokumentation. Vissa länder önskar information om familjer som sedan arkiveras för att möjliggöra matchning när ett barn blir tillgängligt för adoption. Å andra sidan beskriver vissa länder vad de söker hos adoptivfamiljer, och i dessa fall finns redan ett barn som behöver en adoptivfamilj.

Adoptionscentrum i Sundbyberg är en medlemsorganisation med cirka 2700 medlemsfamiljer. Det är hit man vänder sig när man vill adoptera. Det är genom dem de blivande föräldrarna får kontakt med adoptionsbyråer i andra länder

Visste du att

  • Många barn som är på ett barnhem behöver inte ny familj. De är där tillfälligt och om de behöver en ny familj letar landets tjänstepersoner första i barnets närhet. Om de inte hittar någon som kan ta hand om barnet söker man efter en adoptionsfamilj i det egna landet och till sist i andra länder.
  • Vissa länder tillåter adoptioner med föräldrar upp till 55 år, men för ett äldre barn