Artikeln publicerades 14 juni 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Elevernas svar i Älmhults kommun visar på en positiv skolutveckling

Resultatet av Skolinspektionens enkät har nu presenterats. I Älmhults kommun visar elevsvaren på en positiv utveckling. Enkäten genomförs vartannat år av elever i årskurs 5, årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2.

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i Sverige. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö.

Positiv utveckling

I Älmhult visar elevsvaren 2023 på en positiv utveckling jämfört med 2021 då enkäten gjordes senast, då med elever i årskurs 9 i stället för årskurs 8. För kommunen som helhet är det framför allt områdena stimulans, inflytande och trygghet som går framåt. Linnéskolan, Gemöskolan och Elmeskolan är några av kommunens skolor som gått framåt på alla dessa tre områden.

Älmhults kommun visar en positiv trend vilket jag är mycket glad och stolt över. Det visar att det stora arbete man lägger ner ger resultat och att personalen på skolorna är otroligt viktiga och uppskattade, säger Roger Johansson, förvaltningschef Älmhults kommun.

Samtliga resultat

På Skolinspektionens webbplats kan du ta del av resultaten i sin helhet.

Resultat från Skolenkäten Länk till annan webbplats.

Om enkäten

Skolenkäten används för att få en bild av hur skolan upplevs av elever, undervisande lärare och vårdnadshavare. Totalt svarar cirka 409 000 elever, lärare och föräldrar i hela landet.