Artikeln publicerades 19 april 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Elever i årskurs 6 på Montessoriskolan åker till Stockholm efter arbete med värdegrunder

Elever sitter i en soffa framför ett fönster

Under hösten startade 6:orna på Montessori- och Klöxhultsskolan en extra satsning med värdegrundsarbete. På vårterminen har klasserna även jobbat med Projekt Catwalk som ett led i värdegrundsarbetet. För eleverna på Montessoriskolan har det nu resulterat i en resa till Stockholm där de ska få ta del av Catwalk’s manifestation.

Värdegrundsarbete i fokus

Under det senaste läsåret har alla 6:or på Montessori- och Klöxhultsskolan haft en lektion i veckan utöver timplanen á 60 min för att arbeta med teman som språkbruk, maktlekar och netikett (internet etikett). De inblandade är pedagoger, kurator och rektor.

Syftet är att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande. De har haft många diskussioner, sett på filmer och gjort övningar. En övning gick ut på att eleverna fick affischer där de skrev varsitt ord: medmänsklighet, respekt, hänsyn, demokrati, mångfald och medkänsla. Därefter diskuterade de innebörden.

– Det har varit kul. Vi har lärt oss hur vi ska bete oss mot varandra. Vi har blivit bättre på det eftersom vi har tänkt mer på vad vi säger till varandra och hur, säger eleverna.

Projekt Catwalk

Projekt Catwalk riktar sig till åk 4-8 och handlar om att barn inte föds med fördomar. Klasserna har sett filmen ”Catwalk” och diskuterat mänskliga rättigheter, mångfald och allas lika värde.

– Filmen var bra. Den fick en att tänka till, vad man gör och säger och hur det kan påverka, säger eleverna.

Elever åker till Stockholm

Årskurs 6 på Montessoriskolan har genomfört ”goda gärning”-utmaningen vilken bestod av att eleverna under en tid gjorde goda gärningar gentemot varandra och även andra, så som att öppna dörren för någon, säga hej och hjälpa en granne med hunden. Detta skrevs sedan upp på tavlan i klassrummet och diskuterades.

Genom utmaningen kunde de ansöka om biljetter till Catwalk’s manifestation i Stockholm och det lyckades klassen vinna. På manifestationen kommer det att bjudas på show från Catwalk-ensemblen, olika framträdanden och föreläsningar. Den 24 maj bär det av mot huvudstaden och det blir även en övernattning. Eleverna är exalterade inför resan och ser det som en klassresa ihop.