Artikeln publicerades 30 juni 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Eldningsförbudet tas bort

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Kronobergs län. Förbudet upphör att gälla från och med fredag 30 juni klockan 16.00.

SMHI:s prognoser för de kommande dagarna anger att det är låg brandrisk att vänta, men vi vill fortsatt uppmana till försiktighet med att elda i skog och mark. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning, exempelvis kommunens iordningställda grillplatser.

Skulle väderläget förändras och återigen bli torrare och varmare kan ett nytt eldningsförbud införas med kort varsel.