Artikeln publicerades 2 november 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Boka riksfärdtjänst och färdtjänst inför jul och nyår

En man hjälper en person i rullstol in i en minibuss.

Under jul- och nyårshelgen är det många som vill resa och därför önskar vi att du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst i extra god tid.

Färdtjänst jul och nyår

Du som är beviljad färdtjänst sedan tidigare bokar din resa genom Flexbuss eller telefon.

Resor mellan 22 december och 1 januari 2024 bokas senast den 8 december.

Riksfärdtjänst jul och nyår

Ansökningar om riksfärdtjänst ska vara kommunen tillhanda senast den 10 november 2023.

Du som är beviljad färdtjänst sedan tidigare bokar din resa genom Flexbuss eller telefon:

Om du inte är beviljad färdtjänst och riksfärdtjänst

Om du inte är beviljad färdtjänst och riksfärdtjänst kan du ansöka om det. Tillsammans med din ansökan behöver du skicka in ett intyg från hälso- och sjukvården, till exempel från en arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller sjuksköterska.

Du kan läsa mer om färdtjänst och riksfärdtjänst och ansöka här