Artikeln publicerades 20 november 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Barnkonventionens dag på förskolor i Älmhults kommun

lyktor i mörkret

Den 20 november 1989 antog FN konventionen om barns rättigheter. Därför firas varje år Barnkonventionens dag på just detta datum. På Älmhults kommuns förskolor är det många aktiviteter i gång under veckan för att uppmärksamma det arbete som görs kopplat till barns rättigheter.

På Tornets förskola har personalen pratat om barns rättigheter för att skapa en djupare förståelse och ett ökat kunnande. De arbetar bland annat med böckerna ”Kompisböckerna”, som är kopplade till Barnkonventionen och förskolans läroplan, normer och värden.

Firandet av dagen pågår i en hel vecka.

Vi börjar veckan med att tända ljus i hallen och att alla möts av affischer om FN. Avdelningarna har bland annat skapat lyktor, ordnat minilopp och vi avslutar veckan med en gemensam sångstund med sånger kopplade till barns rättigheter, berättar Maria Johnsson, rektor.

Tusen lyktor i Diö

På förskolan och skolan i Diö har barnen varit med och gjort egna lyktor. Lyktorna lämnar de till samhällsföreningen och föräldraföreningen i Diö som tände lyktorna fredag och lördag kväll.

Manifestationen är en stämningsfull tradition och vi passar på att uppmärksamma barnkonventionens dag, berättar Nina Kroon, ordförande i Diö föräldraförening.

Hurra för barnkonventionen – ett kontinuerligt arbete!

Barnkonventionen är väl förankrad i förskolans läroplan och allt som görs på förskolan ska utgå från vad som är bäst för barnet kontinuerligt under hela året. Arbetet med barns rättigheter ska genomsyra pedagogens arbete och barnen ska inkluderas i arbetet för att få inflytande över sin situation och över utbildningen som genomförs.

Att uppmärksamma Barnkonventionens dag är ett bra sätt att lyfta det arbete som pågår i förskolan. Det kan vara en start för ett fördjupat arbete eller en dag då barnen kan delge vad de vet om sina rättigheter. Arbetet behöver såklart fortgå hela tiden och barnen behöver vara inkluderade i arbetet kontinuerligt i sin vardag, säger Jenni Karlsson, verksamhetschef för förskolan i kommunen.

Så arbetar Älmhults kommun med barnkonventionen

Sedan barnkonventionen blev svensk lag 2020 har Älmhults kommun aktivt arbetat med konventionen. Eftersom kommunens alla verksamheter berör barn på något sätt omfattar arbetet med barnkonventionen hela kommunens organisation.

Alla verksamheter ska beakta barnkonventionen och barns bästa i sitt arbete.

  • Beslut ska fattas med stöd av barnkonventionen
  • Anställda och politiker ska ha grundläggande kunskaper om barnkonventionen
  • Barn och unga ska ha möjlighet att utöva sina rättigheter och uttrycka sina åsikter

Barnbokslut Älmhults kommun Pdf, 1.7 MB.