Artikeln publicerades 1 februari 2024

Är du vår nya restauratör på torggrillen i centrala Älmhult?

En flygbild över stortorget i Älmhult centrum

Älmhults kommun söker en ny restauratör till torggrillen. Vi ser fram emot att höra från dig om du har en god idé och ett smakfullt förslag på ett koncept som mättar hungriga magar och attraherar besökare till centrum.

Förslaget kommer att bedömas av en jurygrupp och det förslag som uppfyller kriterierna och bäst stämmer in med vår målbild för Älmhults centrum och Stortorget, får hyra fastigheten.

Så här deltar du

För att vara med skickar du ditt bidrag till oss senast 29 februari 2024.

Detta behöver ditt bidrag innehålla

Uppgifter om företaget (krav):

 • Företagsnamn, organisationsnummer
 • Omsättning och andra nyckeltal om det är ett befintligt företag
 • Kontaktuppgifter: namn, adress, e-post, telefonnummer

Verksamhetsidé och affärsplan (krav):

 • Verksamhetsbeskrivning inklusive typ av mat/koncept som kommer att erbjudas
 • Tänkta öppettider och öppetdagar
 • Översiktlig affärsplan och budget
 • Tidigare erfarenheter av att driva liknande verksamhet och/eller andra relevanta erfarenheter/kompetenser

Bidrag lämnas senast 2024-02-29 via e-post

naringsliv@almhult.se

Detta är förutsättningarna för att hyra torggrillen

 • Hyresgästen ska bedriva aktiv restaurangverksamhet med försäljning på plats och med generösa öppettider i lokalen.
 • Lokalen är idag i huvudsak inredd för gatuköksverksamhet. Hyresgästen ansvarar för invändigt underhåll, ombyggnationer med mera för att passa den tänkta verksamheten.
 • Kontraktet kommer att vara ett rivningskontrakt då det på lång sikt finns planer på att renovera/riva fastigheten. Avtal om ”Avstående av besittningsskydd” kommer att skrivas in i avtalet.
 • Tillstånd för upplåtelse av allmän platsmark för uteservering söks hos Polismyndigheten. Ansökan och kostnad för den betalas av hyresgästen.
 • Verksamheten får inte hyras ut i andra hand utan kommunens godkännande.

Så här bedömer juryn de inkomna bidragen

 • Verksamheten ska berika och vara attraktiv för Älmhults centrum
 • Verksamheten ska bidra till ett ökat flöde av människor i Älmhults centrum
 • Verksamheten ska hålla öppet minst fem dagar i veckan under sommarsäsong samt under tillfällen då aktiviteter anordnas i anslutning till fastigheten eller centrum

Bedömning görs utifrån hur väl den tänkta verksamhet passar in med målbilden för Älmhults centrum. En jurygrupp utser den nya hyresgästen utifrån en sammanvägd bedömning.

Målbild för centrum

 • Centrum ska vara en attraktiv plats att besöka, handla i och träffas. Den offentliga miljön, i första hand Stortorget och de kommersiella stråken, ska vara en plats för möten och aktiviteter. Älmhult är en internationell plats och detta ska avspeglas i stadsmiljön – nära och internationellt.
 • God tillgång till offentlig och kommersiell service med bredd och spets.
 • Torget ska vara en plats för möten och aktivitet.
 • Välordnat och välskött, här vill människor stanna och uppehålla sig.

Vid eventuella frågor kontakta

Lars Lund, fastighetschef

lars.lund@almhult.se

Lars Persson, näringslivsutvecklare

lars.persson@almhult.se