Artikeln publicerades 13 november 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Älmhults kommun upplevs som en trygg kommun

Esplanaden i Älmhults centrum. Det är grönt och somrigt. bilar, cyklister och fotgängare samsas på platsen

Flera åtgärder och samarbeten ger bra resultat. Årets trygghetsmätning visar att invånarna upplever Älmhults kommun som tryggare än föregående år.

Under året har Älmhults kommun tillsammans med invånare, näringsliv och Polisen arbetat med flertalet trygghetsskapande åtgärder. Det har till exempel resulterat i olika grannsamverkansprojekt, trygghetsvandringar och trygghetsdialoger.

Trygghetsmätningen i Älmhults kommun är indelad i tre olika geografiska områden: Älmhults tätort, övriga större tätorter respektive landsbygd. Den upplevda otryggheten minskar i alla tre områdena. Störst otrygghet upplever de svarande i Älmhults tätort.

Resultatet från trygghetsmätningen är en viktig del i planeringen av kommunens och Polisens verksamhet, framför allt när det kommer till det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Älmhults kommun.

I Älmhults centrum är det framför allt otrygghet och ordningsstörningar som lyfts medan de svarande i övriga områden är mest oroliga för att det ska ske ett inbrott i deras förråd. Vi arbetar nu med att analysera resultatet och möta otryggheten med åtgärder som till exempel trygghetsdialog och grannsamverkan, säger Håkan Helgesson, kris- och beredskapsstrateg i Älmhults kommun.

Nu fortsätter arbetet genom att ingående analysera resultatet från trygghetsmätningen. Analysen kommer att ligga till grund för nästa års medborgarlöfte gällande vårt gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Om enkäten

I årets trygghetsmätning får kommunen som helhet 1,51 i problemindexvärde. Det är en förbättring mot förra året då vi låg på 1,73. Av de 58 kommuner i södra Sverige som deltagit i mätningen placerar sig Älmhults kommun ungefär i mitten.

Enkäten har skickats ut till 900 invånare i Älmhults kommun. Av de som fått enkäten år 2023 har 59 procent svarat.

Vad betyder problemindexvärdet

  • Problemnivå 0 - Närmast obefintliga problem
  • Problemnivå 1 - Inte alls påtagliga problem
  • Problemnivå 2 - Inte särskilt påtagliga tproblem
  • Problemnivå 3 - Ganska påtagliga problem
  • Problemnivå 4 - Påtagliga problem
  • Problemnivå 5 - Mycket påtagliga problem
  • Problemnivå 6 - Alarmerande påtagliga problem