Artikeln publicerades 10 januari 2024

Älmhults förskolepersonal inspireras till att utveckla nya lärmiljöer

Barn leker i förskolemiljö

Under måndagen samlades all personal inom Älmhults förskolor för en spännande och inspirerande kompetensutvecklingsdag. – Vi gästades av författaren och fortbildaren Erika Wallin, som gav oss nya insikter i ämnet lärmiljöer, berättar Jenni Karlsson, verksamhetschef.

Evenemanget, som inleddes av Jenni Karlsson, verksamhetschef, Roger Johansson, utbildningschef, och Stefan Jönsson, utbildningsnämndens ordförande, hade som fokus att utveckla förskolans pedagogiska miljöer för att skapa ännu bättre förutsättningar för kreativitet, lek och lärande.

En av dagens höjdpunkter var föreläsningen av Erika Wallin, förskollärare, kommundoktorand och utvecklingsledare för förskolorna i Nyköping. Med över 20 års erfarenhet inom förskolans värld delade Wallin med sig av sin expertis och insikter om hur man kan utveckla förskolans lärmiljöer genom en reflekterande kultur och medveten planering, berättar Jenni.

Miljöer som lockar till lek

Föreläsningen fokuserade på vikten av att skapa miljöer som utmanar, stimulerar och lockar till lek och aktivitet, i linje med förskolans läroplan. Wallin poängterade att rummens utformning och innehåll är avgörande för att stödja pedagogernas arbete, och att en reflekterande kultur på förskolan är nödvändig för att skapa meningsfulla förändringar.

Rummens utformning och innehåll kan bli ett kraftfullt stöd i vårt arbete, men för att det ska ske behöver vi tänka igenom vad vi vill uppnå med rummen. Det kräver en reflekterande kultur, kunskap om utvecklingsprocesser samt engagemang och nyfikenhet för förändringsprocesser, förklarade Wallin.

Positiv miljö underlättar för barn och personal

Under dagen utforskades olika metoder och strategier för att skapa en medveten och reflekterande kultur på förskolan, samt hur pedagogerna kan arbeta medvetet för att utveckla de pedagogiska miljöerna.

Wallin betonade att detta inte bara gynnar barnens lärande och lek utan även underlättar för pedagogerna att fullfölja sitt uppdrag på ett mer effektivt sätt.

Barnahus och Familjecentralen på plats

Malin Enoksson från Familjecentralen berättade om Trygghetscirkeln och personal från Barnahus i Växjö berättade om sin verksamhet.

Ny spännande termin

Efter en dag fylld med insikter och kunskapsutbyte ser vi fram emot att implementera de nya idéerna och strategierna för att skapa ännu mer inspirerande och utvecklande lärmiljöer för barnen i kommunen, säger Jenni Karlsson.