Föreningsliv

Älmhults kommun har ett rikt och mångsidigt föreningsliv. En överblick över kommunens cirka 170 föreningar finner du i föreningsregistret.

Stöd till föreningar sker bland annat i form av olika bidrag. Kommunen har en rad anläggningar och lokaler för olika ändamål och dessa har föreningar möjlighet att boka via lokalbokningen.länk till annan webbplats