Parker, torg och lekplatser

Våra parker, torg och lekplatser är mötesplatser för lek och upplevelser för barn, ungdomar och vuxna.

Våra parker

I kommunen finns både små och stora parker. De flesta parker har sittplatser och en del har även grillplats. Haganäs fritidsområde har även en frisbeegolfbana.

Se alla våra parker i Naturkartan Länk till annan webbplats.

Björkparken

Inte långt från Stortorget ligger den lummiga Björkparken som omsluter kommunhuset på tre sidor. Parken har fått sitt namn efter de björkar som en gång planterades där. Numera finns det fler arter för att ge en mer naturlik känsla.

I parken finns den i guldtext signerade Kungastenen, ett minne från kungars besök i Älmhult. I spetsen i öster finns en plantering som skiftar utseende beroende på årstid och år. Varje år har sitt tema. Parkens gröna miljö används vid olika aktiviteter bland annat vid den årliga studentfotograferingen.

En park med grusgång och träd.

Björkparken

Blendas backes ätbara park

Parken ligger i direkt anslutning till Södra Esplanaden och är en så kallad ätbar park. Ett projekt i samarbete med kommun, näringsliv och LONA-bidrag har gett parken det utseende den har idag.

Här är bara växter som går att äta planterade, det kan vara ett bär men också en del av rot eller blad. Det är fritt att plocka för egen del av det som är planterat. I parken finns sittplatser på flera ställen. Konstnär Sven-Ingvar Johansson har gjort en räv och fåglar som finns i parken.

Läs mer om Blendas backe

Parken är en så kallad mångfunktionell yta som skapar nyttor för såväl människor som djur.

Där finns mer än 40 sorters ätbara buskar, träd och perenner. Artrikedomen bidrar till en biologisk mångfald vilket gynnar pollinationer såsom humlor, bin och fjärilar. Grönskande stadsmiljöer förbättrar dessutom hälsa och välbefinnande genom dess möjligheter för återhämtning, lek och möten.

Parken minimerar även konsekvenserna vid ett förändrat klimat såsom fler värmeböljor och skyfall. Grönskan skapar skugga och svalka och översvämningsytan kan ta hand om och rena dagvatten från de omkringliggande hårdgjorda ytorna.

Vi har tagit fasta på historien om Blenda och hennes familj i vårt arbete med att skapa en grönskande stadsmiljö som förbättrar trivsel, hälsa och välbefinnande. Blendas park är nyttig för både människor och djur. Humlor, bin och fjärilar kan hålla till där lika väl som du kan plocka av de ätbara växterna eller slå dig ner på en av parkbänkarna och njuta av grönskan och av räven och fåglarna som har flyttat in.

År 1871 flyttade Blenda och Gustaf Zetterqvist till Älmhult. De var fattiga och fick 12 barn men klarade sig bra, kanske tack vare att trädgården var deras passion. De skapade en engelsk trädgård fylld av fruktträd, buskar och odlingar som blev vida känd och man talade om Blendas trädgård. Idag är huset flyttat och trädgården har blivit till ett litet grönområde på Norra Esplanaden.

Arnolds park

Namnet har parken fått efter en kommunal tjänsteperson vilken med små medel började anlägga parken. Idag är parken en viktig grön lunga med sin frodiga grönska. Vattendraget ger liv till parken och fukt åt växterna. Rhododendron kantar stigen och belysningen lyser upp gång och cykelväg som leder fram över bron. Sittplatser finns i olika former både moderna och riktigt gamla.

Prins park

En liten park, med grönyta några träd en sittplats med plantering. Kommer att utvecklas till en park tillägnad vildbin och övriga insekter eftersom det är bra förutsättningar för detta just här. Stora delar av gräsytan kommer att bli äng.

IKEA-kullen

IKEA-kullen är en liten park med konstgjord kulle med plantering i härligt söderläge. Parken ligger i närheten av IKEA museum och värdshus. Planteringen skiftar utseende under året, tidigt på våren blommar lökväxterna därefter tar sommarblommorna vid. Vid parken finns även sittplatser.

Saturnusparken

Saturnusparken ligger som en grön lunga i ett bostadsområde med både flerfamiljshus och villor. Parken fick sitt namn när kvarteret och fastigheterna döptes till Saturnus. Parken är en mindre naturpark med genomgående promenadstigar.

Parkbänk bland träd.

Saturnusparken

Astrids park

Astrids park har fått sitt namn efter kvarteret Astrid. Förmodligen var det parkarbetare som döpte parken då det behövdes ett arbetsnamn för parken. Idag är det en av kommunens mindre parker med träd och sittplats.

Hjärteparken i Liatorp

En liten fin park med sittplatser, gångar, träd och gräsyta.

Härlunden i Häradsbäck

En liten välskött park mitt i Häradsbäck i närheten av Handelsboden.
Här finns sittplatser och grillmöjligheter.

Å-parken i Diö

En grönyta med gångar och sittplatser vid ån i centrala Diö. I närheten finns också Albins lekpark.

Parkbänk vid en å.

Å-parken i Diö

Våra torg

Runt om i kommunen finns det torg. Torgen är en mötesplats för alla invånare. Stortorget i Älmhult torget mitt i centrum och där finns bland annat Linnéstatyn, hammockar och lekplats för barn.

Stortorget

Här finns möjlighet till många olika aktiviteter. På vår och höst arrangeras torghandel och marknader. Vid jul är den stora torggranen höjdpunkten och på sommaren finns sittplatser för medhavd fika eller mat. Här finns också möjlighet att köpa något att äta i något av de restauranger och kaféer nära torget. Vid fontänen finns sittplatser för en vilopaus eller om du väntar på vidare transport från stationen.

På temalekplatsen Huset kan barnen leka och här finns också sittplats för fika.
Vill du sitta under tak går det bra att använda någon av våra hammockar. Det finns också plantering med säsongsväxter där Linné står i mitten som staty och runt honom varierar blomprakten över året. Flera permanenta planteringar finns också på Stortorget. Ett stort antal träd av olika arter ger både skugga och ett mysigt område.

Paradisets torgyta

Aktivitetsyta med sittmöjligheter. Planteringar och träd ger en fin inramning.
Ligger mellan förskola och skola.

Västra Bökhult 1

Sittplatser och planteringar med perenner och träd. En samlingspunkt för närboende. Västra Bökhults lekplats ligger nära.

Oxtorget

Oxtorget har fått sitt namn från den handel med oxar som bedrevs här långt tillbaka i tiden. Genom åren har ytorna förvandlats, södra delen av torget är numera bebyggd, medan den norra delen består av en parkering och en yta med trevliga sittplatser och blomsterplanteringar.

Södra Esplanaden

Här finns möjlighet att stiga av gång och cykelvägen och vila en stund på en bänk under lindarna.

Hagabo torg

Här finns lekyta sittplatser och stora grönytor ned mot en damm. En naturstig utgår från torget och leder runt i en liten slinga i närområdet.

Våra lekplatser

Det finns flera kommunala lekplatser i kommunens olika orter. Lekplatserna är riktade till barn olika åldersgrupper. Det finns även andra lekplatser som till exempel föreningar sköter om. I vår lekplatskarta kan du hitta och läsa mer om lekplatserna i kommunen.

Är du ägare av en lekplats och vill ha med den i lekplatskartan? Kontakta kommunens servicecenter.

Älmhults kommun lekplatskarta Länk till annan webbplats.

Lekplatsen på Stortorget.

Lekplatsen Huset på Stortorget.

Lekplatsen Huset på Stortorget

En plats för våra yngre invånare på Stortorget. Ett hus med vardagsrum, sovrum och trädgård. Rummen är fyllda med färgstarka möbler i överdriven storlek. Lekplatsen har gummiasfalt som underlag och runt huset finns bord och bänkar för fikapaus. Lekplatsen är upplyst och tillgänglighetsanpassad.

Läs mer om lekplatsen Huset

Tillsammans med IKEA har vi skapat ett rum för lek och aktivitet på Stortorget där barnen är i centrum. Barn från våra förskolor har berättat vad rummet ska innehålla och hur och var de vill leka.

En lekplats på Stortorget har under längre tid varit ett önskemål från invånarna så vi tog hjälp av våra yngsta invånare för att forma en rolig lekplats som inte liknar någon annan. Lekplatsen ska stimulera barns fantasi och den fylls med fysiska utmaningar där de kan klättra, gunga och balansera.

Nicklabackens lekplats

En centrallekplats med lekredskap för alla åldrar med linbana och större klätterställning. I huvudsak fallskyddsplattor som underlag. Här finns även en belyst pulkabacke. Bord och bänkar som är tillgängliga för rullstol. Stigen upp är dock ganska brant eftersom hela lekplatsen är byggd på en kulle så det kan behövas hjälp att ta sig upp.

Lekplats med gunga, klättring och lekhus

Nicklabackens lekplats

Liatorps lekplats

Liatorps lekplats är en ny områdeslekplats med naturtema. Här finns också en grillplats i närheten och bänk och bord för medhavd fika.

Delary lekplats

Delary lekplats är en ny områdeslekplats byggd tillsammans med byföreningen. Här finns också gymredskap och här når man även en promenadslinga. Har du hunden med dig så har du en tavla med hundbajspåsar och en latrin där du kan slänga dina påsar på tillbakavägen. Vill du fika på plats så finns det bord och bänkar.

Albins lekpark

Detta är en områdeslekplats i Diö för familjen med grillplats och bord och bänkar. Här finns också en backe som kan utnyttjas för pulkaåkning på vintern.

Albins lekpark i Diö.

Albins lekpark i Diö

Paradisets lekplats

Detta är en områdeslekplats som har i huvudsak fallskyddsplattor som underlag vilket gör att du som rullstolsburen lätt kan komma nära lekredskapen. Här finns även bord och bänkar anpassade för rullstol.

Möckelns lekplats

En områdeslekplats med sandunderlag bord och bänkar. Här finns en stor gräsplan för bollspel och lekar.

Norregårdsgatans lekplats

En områdeslekplats i ett område med många bostadsrättslägenheter. Här finns en välbesökt pulkabacke vintertid. Här finns också en grusplan för bollspel. Bord och bänkar för fika. Grus som underlag.

Granvägens lekplats

En mycket välbesökt villalekplats med ny klätterställning och nytt underlag av sand. Här finns bord och bänkar. Riktad främst till de mindre barnen 0-6 år.

Wallingatans lekplats

Denna villalekplats ligger väl skyddad i ett villaområde med en stor öppen gräsyta för bollspel. Lekplatsen har fått nytt underlag 2019 och ny klätterställning gunga och fjäderdjur.

Borggatans lekplats

Denna villalekplats ligger väl skyddad inne i ett grönområde. Underlaget är sand och här finns bord och bänkar. Gräsbeklädd stig/väg leder hit från bilvägen.

Lekplats med gungställning och lekhus.

Borggatans lekplats

Lupinvägens lekplats

En villalekplats med nytt underlag som består av sand. Klippt buskage i utkanten där barnen kan leka i egna små utrymmen.

Furugatans lekplats

Denna villalekplats har fått ett lyft 2019 med nytt sandunderlag och ny gungställning. Denna riktar sig till de yngre barnen 0-6 år.

Vallgatans lekplats

Mindre lekplats riktad till barn i åldrarna 0-6 år.

Lekplatsen på Bökhults badplats

Nytt gigantiskt klätternät och nya lekredskap och sittmöbler i härliga färger nere på stranden. Här finns mycket att göra. Härliga soffor att njuta av solen i. Flottar att simma ut till eller åka rutsch från. Eller bara använda den stora bryggan för umgänge.

Ta en paus på bänken som är byggd runt den fina eken vilken ger en härlig skugga varma dagar. Där kan du även ha uppsikt över barnen som leker på naturlekplatsen strax bredvid. Här finns betonghästar att rida på och en träkrokodil som ligger i sanden. Klätterlek och gungor. Grillhus, grillar med sittplatser, bord och bänkar finns i närheten. HC toalett och utedusch finns.

Lekplatsen på Möckelns badplats

Möckelns badplats har lekplats på stranden och denna har fått ett lyft med ett nytt klätternät och sköna solsoffor att koppla av i. Sofforna är placerade i kanten av lekplatsen så här kan du både njuta av sol och utsikt över sjön samtidigt som du håller uppsikt över barnen. Bord och bänkar för medhavd fika och grillplats finns också. WC, utedusch och brygga finns.

Lekplats på stranden med lekhus och gungställning.

Lekplatsen vid Möckelns badplats

Haganäs naturlekplats

Här är en områdeslekplats med naturtema byggd i härlig bokskogsnatur i vårt populära fritidsområde Haganäsparken. I närheten av lekplatsen finns även grillhus, kalashus och utegrillplats. Motionsslingor, discgolf och utegym finns också i området.

Västra Bökhults lekplats

En områdeslekplats med lite extra lekredskap såsom linbana och studsmatta. En del av lekplatsen har gummiasfalt och övriga underlag är bark och sand. Härifrån når man också en trevlig slinga för promenad/jogging i skogen som är väl utmärkt. Här finns sittplatser.

Hjälp oss hålla våra lekplatser säkra och rena

För att våra lekplatser ska vara säkra kontrolleras utrustningen en gång i månaden och lekutrustning besiktas en gång per år av auktoriserad besiktningsman.

Hittar du något fel på våra lekplatser får du gärna felanmäla det. Du kan felanmäla på flera olika sätt, läs mer om detta via länken nedan.

Felanmälan för kommunens lekplatser

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 4 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?