Kamerabevakning

Älmhult kommun kameraövervakar delar av kommunens offentliga platser och byggnader. Övervakningen görs dels i trygghetsskapande syfte för kommunens personal, dels i brottsförebyggande och brottsbevisande syfte.

Vilken säkerhet och vilka rättigheter finns för dig som enskild?

Inspelat material förvaras på särskilt datalagringsmedia i kameraövervakningsutrustningen. Behörighet för att få tillgång till materialet är begränsad. Materialet hanteras med sekretess i enlighet med Kamerabevakningslagen (2018:1200) §22 och vi kan lämna ut material, på begäran, till polisens förundersökningsledare om det finns misstanke om brott. Material sparas alltid i högst 90 dagar. Då det finns sekretess kring det material som kommunen sparar kan detta material inte begäras ut enligt offentlighetsprincipen. Obehöriga har inte heller rätt att ta del av kommunens övervakningsmonitorer.

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att veta om dina personuppgifter behandlas. I det här fallet, bilder på kommunens övervakningsmonitorer där ditt ansikte kan synas. På de områden där kommunen kameraövervakar finns skyltar som informerar om att området är kameraövervakat. Ifall du rör dig inom det området, kommer du att synas på kommunens övervakningsmonitorer.

IMY (Integritetsskyddsmyndigheten) är tillsynsmyndighet

Myndigheter och andra som utför uppgifter av allmänt intresse behöver tillstånd för kamerabevakning, om de kamerabevakar en plats där allmänheten rör sig. Platser dit allmänheten inte har tillträde får kamerabevakas utan tillstånd, men reglerna i dataskyddsförordningen måste följas.

IMY ansvarar för all tillsyn för kamerabevakning i Sverige. Läs mer på IMY:s hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakta Dataskyddsombud

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens servicecenter eller vända dig direkt till berörd förvaltning.

Läs mer om kontaktuppgifter till Älmhults kommun

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet för Älmhults kommuns nämnder gör du detta enklast på följande e-post: dataskyddsombud@almhult.seDu kan också nå dataskyddsombudet via kommunens servicecenter (se telefonnummer ovan), eller genom att skriva brev till oss.

Kommunens postadress är:

Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 22 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?