Foto, film och ljud i förskola och skola

För att skydda barnens och elevernas personliga integritet är det inte tillåtet att utan särskilt tillstånd från förskolechef/rektor fotografera, filma eller göra ljudupptagning i de kommunala förskolorna och skolorna i Älmhult.

Spela in film och ljud

Den som vill fotografera eller spela in film och ljud måste inhämta samtycke från enhetens chef vid varje enskilt tillfälle. Om tillstånd ges ansvarar den som tar kort/spelar in för att gällande lagstiftning om spridning och innehåll följs. Särskilt viktigt är att inte skyddad identitet röjs. Ytterligare information finns i Riktlinjer för fotografering, filmning och ljudupptagning vid de kommunala förskolorna och skolorna i Älmhult.

Rutiner för fotografering, filmning och ljudupp tagning vid de kommunala förskolorna och skolorna i Älmhult

Publicera bild/ljud på internet

Om avsikten är att publicera bild/ljud på internet skall samtycke till publicering ges av barnets vårdnadshavare eller om eleven är 13 år och äldre av eleven själv. Förskolan/skolan samlar in medgivanden för den egna verksamhetens behov genom Blanketter för samtycke - foto, film och ljudupptagning.

Samtycke till att få publicera bild, film och ljud på elev i Älmhults kommun Länk till annan webbplats.

Kontakta Dataskyddsombud

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens servicecenter eller vända dig direkt till berörd förvaltning.

Läs mer om kontaktuppgifter till Älmhults kommun

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet för Älmhults kommuns nämnder gör du detta enklast på följande e-post: dataskyddsombud@almhult.seDu kan också nå dataskyddsombudet via kommunens servicecenter (se telefonnummer ovan), eller genom att skriva brev till oss.

Kommunens postadress är:

Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 3 apr kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?