Integritetspolicy för appen felanmälan Älmhults kommun

När du felanmäler i Älmhults kommuns app för felanmälan kan vi behöva behandla personuppgifter för att kunna ge dig den återkoppling som ärendet kräver. Du kan självklart vara anonym när du lämnar synpunkter eller felanmäler.

Övergripande personuppgiftshantering hittar du här

När du använder appen gäller följande

  • Appen tillhandahålls av Infracontrol.
  • Behandling av dina personuppgifter regleras av personuppgiftsbiträdesavtal. Infracontrol AB är personuppgiftsbiträde åt Älmhults kommun. Det innebär att Infracontrol AB behandlar personuppgifter på uppdrag av Älmhults kommun. Uppdraget omfattar att ge Älmhults kommun tillgång till webbtjänsten Infracontrol Online för hantering av ärenden som bland annat innehåller personuppgifter. Dessutom tillhandhåller Infracontrol AB support-/konsulttjänster som kan inkludera behandling av personuppgifter.
  • Du kan ange e-post och telefonnummer, men det är valfritt. Detta för att kommunen skall kunna kontakta dig som uppgiftslämnare i ärendet. All data är krypterad under överföringen.
  • Infracontrol tillhandahåller ett sätt för dig att begära att din data raderas.
  • Geografisk position är valbart men behandlas i appen för att säkerställa var exempelvis en felanmälan finns.

Integritetspolicy för Infracontrol Länk till annan webbplats.

Kontakta Dataskyddsombud

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du vända dig till kommunens servicecenter eller vända dig direkt till berörd förvaltning.

Läs mer om kontaktuppgifter till Älmhults kommun

Om du vill komma i kontakt med dataskyddsombudet för Älmhults kommuns nämnder gör du detta enklast på följande e-post: dataskyddsombud@almhult.seDu kan också nå dataskyddsombudet via kommunens servicecenter (se telefonnummer ovan), eller genom att skriva brev till oss.

Kommunens postadress är:

Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 26 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?