Lättläst

Här kan du läsa om Älmhults kommun. Vi vill berätta för dig vad kommunen kan hjälpa dig med. Du ska också få veta hur kommunen fungerar.

Kontakta kommunen

Du kan ringa till Älmhults kommun på telefonnummer 0476-550 00.

Du kan ringa till oss måndag-fredag från klockan 8.00 på morgonen till klockan 16.00 på eftermiddagen.

Information om Älmhults kommun

Älmhults kommun finns i Kronobergs län.
Älmhults kommun är ett område i landskapet Småland.
I Älmhults kommun bor nästan 18 000 människor.

Älmhults kommun är också en organisation.
Här arbetar vi med att hjälpa människor i området.
Vi sköter om skolor, vård till de gamla och vatten.
Vi hjälper också till med saker att göra på fritiden.

Förskola och skola

I Älmhult finns grundskola, särskola och gymnasieskola.

Det finns också utbildningar för den som vill fortsätta att studera när han eller hon har gått färdigt gymnasiet.

Förskola

Om du arbetar eller studerar kan ditt barn behöva en plats i förskolan.
Förskolan är för barn mellan 1 och 5 år.
Förskolan kallades tidigare för daghem eller dagis.
Du betalar en avgift för att ditt barn ska vara i förskolan.

Förskoleklass

Förskoleklass är en skola som barn går i innan de börjar grundskolan.
Ett barn börjar i förskoleklass hösten det år barnet fyller 6 år.
Förskoleklassen förbereder barnet för skolan.

Grundskola

Alla barn mellan 7 och 16 år ska gå i grundskolan.
Ditt barn placeras på den skola som är närmast hemmet.
Du har rätt att välja en annan skola om där finns plats.

I Älmhults kommun finns många grundskolor klicka på länken för att se alla grundskolor.

Se alla grundskolor i Älmhult

Fritidshem

Fritidshem finns för barn som behöver det innan eller efter skoldagens slut.
Fritidshem kallas också fritids.
Fritidshemmen är för barn som är mellan 6 och 13 år.
Barnen får gå på fritidshem före eller efter skolan om du som förälder jobbar eller går i skola.
Du betalar en avgift för att ditt barn ska vara på fritidshem.

Gymnasieskola

Haganässkolan är en kommunal gymnasieskola i Älmhult. Skolan har många olika program du kan välja imellan.

Läs mer om Haganässkolan

Modersmål

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium.
Undervisningen är ofta efter skoldagens slut.

Om ditt barn har ett annat språk från början än svenska kan barnet få undervisning i det språket.

Omsorg och stöd

Hemtjänst

Älmhults kommun har personal som kan ge omsorg till dig i ditt eget hem.
Det kallas hemtjänst.
Det ansöker du om hos en person som kallas för socialsekreterare.

Särskilt boende

Om du behöver mycket hjälp under hela dygnet kan du ansöka om särskilt boende.
På särskilt boende får du en egen lägenhet.
Där finns personal under hela dygnet.
Du ansöker om särskilt boende hos en socialsekreterare.

Funktionsnedsättning

Älmhults kommun hjälper även personer med funktionsnedsättning.
De kan få bo i en bostad med särskild service.
De kan också få vara med i daglig verksamhet.

Individ- och familjeomsorg

Socialförvaltningen är en avdelning i Älmhults kommun.
Den hjälper barn och vuxna på olika sätt.
Det kan vara att få hjälp med pengar.
Det kan också vara att få hjälp mot ett missbruk.

LSS

LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Detta är en lag som ger speciella rättigheter till personer med vissa funktionsnedsättningar.
Du kan till exempel få hjälp eller stöd om du har:

  • en utvecklingsstörning eller autism.
  • fått en hjärnskada som vuxen efter en olycka eller sjukdom.
  • en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Du kan ha rätt till:

  • personlig assistent
  • ledsagare
  • kontaktperson
  • att vara på korttidshem eller i en extra familj

Föräldrar kan ha rätt till avlösarservice.
Avlösarservice betyder att en person hjälper dig hemma.
Så du kan vila eller hitta på något själv.

Sjukvård

Region Kronoberg sköter sjukvården i Älmhults kommun.
Den som behöver träffa en läkare eller annan sjukvårdspersonal går till lasarettet eller till en vårdcentral.

Politik

I organisationen Älmhults kommun jobbar många människor.
Några av människorna kallas för politiker.
Politikerna är valda av oss människor som bor i området.

Politikerna jobbar i olika grupper.
Den största gruppen heter kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige är den grupp som kan bestämma mest.
Kommunfullmäktige träffas en gång varje månad.
Då får alla människor som bor i området vara med och lyssna.

En annan grupp heter kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen hjälper till med saker som man ska prata om i kommunfullmäktige.

När grupperna träffas skriver de ett protokoll.
I protokollet står vad man har pratat om och bestämt.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 24 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?