Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Stöd för alla

På Haganässkolan möts eleverna varje dag av kunniga och engagerade lärare som ger eleverna de allra bästa förutsättningarna att lära sig nya saker, och att lyckas med sina studier. Vi har även två specialpedagorer och en verksamhet som heter Orion för de elever som har behov av särskilt stöd.

Specialpedagoger

Hos specialpedagogerna kan du som elev få hjälp med dina studier. Det kan till exempel handla om att strukturera skolarbetet, få veta vilken rätt till hjälp du har i olika kurser eller få stöttning i relationen med lärare och mentor.

Specialpedagogerna ingår i skolans elevhälsoteam (EHT) där man arbetar med grupper och enskilda elever, allt för att du som elev ska få en så framgångsrik och trivsam utbildning som möjligt och samtidigt må bra. Specialpedagogerna handleder också lärare för att de ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.

Kontaktuppgifter

Emma Pettersson
Telefon 0476 - 642 553
emma.pettersson@almhult.se

Orion

Orion är en verksamhet för elever som på olika sätt har behov som inte fullt ut kan tillgodoses i klassrummet, vilket kallas särskilt stöd.

Eleverna på Orion kan behöva hjälp med tex. struktur, planering, lugn och ro, tanka energi, socialt samspel och att arbeta självständigt. På Orion finns elever med neuropsykiatriska funktions-nedsättningar men också elever utan diagnos, som har liknande behov.

Kravet för att få tillgång till en plats hos Orion är att en kartläggning har gjorts som visar att eleven har behov av stöd från Orion. Rektor beslutar sedan beslut om huruvida en plats på Orion ska erbjudas.

Kontaktuppgifter

Telefon 0476 - 550 29

Till toppen