Om ElmNet

ElmNet AB är ett kommunalt bolag som har i uppdrag att bygga ut fibernätet i Älmhults kommun.

ElmNet AB är ett kommunalt bolag som har i uppdrag att i egen regi och/eller i samverkan med så kallade byanätsföreningar bygga ut fibernätet i Älmhults kommun.

ElmNet ska även fungera som en mellanhand mellan operatör och kund. Bolaget arbetar för att erbjuda företag och privatpersoner i Älmhults kommun möjlighet att ansluta sig till snabb och stabil bredbandsuppkoppling.

Kontaktuppgifter

elmnet@almhult.se

Organisationsnummer

556967-8831

Fakturaadress:

Box 500
343 21 Älmhult

Besöksadress:

Torngatan 4F
343 31 Älmhult

Bolag och styrelse

Autogiro och e-faktura

Du kan få din månadskostnad fakturerad via e-faktura. En elektronisk faktura skickas till dig via din Internetbank. Fakturan kan du se i Internetbanken. När du är anmäld till elektronisk faktura får du inte längre någon pappersfaktura i brevlådan från ElmNet.

Frågor och svar om autogiro och e-faktura

Hur anmäler jag mig till elektronisk faktura?

Via din Internetbank letar du upp listan över de företag som är anslutna till elektronisk faktura. Välj ElmNet och fyll i anmälningsformuläret. I samband med debitering av avgifter använder vi ditt personnummer. Uppgiften är nödvändig för att vi ska kunna administrera din tjänst. Du har rätt att begära utdrag av de uppgifter som registreras om dig.

Hur avanmäler jag mig från elektronisk faktura?

Via din Internetbank letar du upp avanmälan för elektronisk faktura. Där följer du instruktionerna för avanmälan.

Hur vet jag att jag fått en elektronisk faktura till min Internetbank?

Du måste regelbundet kontrollera i din Internetbank om du har några elektroniska fakturor som har kommit in för betalning.

Kan jag kombinera elektronisk faktura med autogiro?

Det går utmärkt att kombinera e-faktura med autogiro. Anmälan till autogiro görs via länken i din Internetbank.

Vad händer om jag missar att betala?

Om du missar att betala din elektroniska faktura, skickar ElmNet en betalningspåminnelse på papper. Påminnelseavgift tillkommer.

Vad händer om jag byter bank?

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten elektronisk faktura från ElmNet.

Vart vänder jag mig om jag har frågor om elektronisk faktura?

Har du frågor om betalningen, kontakta din Internetbank.

Har du frågor om innehållet i fakturan kontakta den referensen som finns angiven på fakturan.

Dataskyddsförordningen ElmNet

Enligt dataskyddsförordningen är ElmNet AB ansvarig för hanteringen av personuppgifter av sina kunder som har beställt fiberanslutning av ElmNet AB eller på annat sätt är berörda av byggnation av ElmNets fibernät.

De register som används av ElmNet AB kan innehålla uppgifter som till exempel namn, personnummer, adress, telefon, fastighetsbeteckning, bankkontonummer, e-postadress.

ElmNet AB får bara använda personuppgifter som är absolut nödvändiga för den särskilda behandlingen. För varje typ av personuppgiftsbehandling finns ett register som redovisar vilka uppgifter som samlas in, ändamålet med behandlingen, hur uppgifterna behandlas, hur länge de sparas med mera.

Exempel på register:

  • Beställning av fiberanslutning/uppgradering av anslutning
  • Anmälan om återbetalning av anslutningsavgift
  • Anmälan om utbetalning av intrångsersättning
  • Adresslistor för fiberanslutning till byanätsföreningar anslutna till ElmNets stamfibernät
  • Ansökan ROT-avdrag
  • Kundstatistik (faktureringsunderlag)

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?