Ledningsvisning

Gräva nära ledning – har du koll på vad som finns under marken? Beställ ledningsvisning för inte skada fiberkabel och skarvbrunnar.

Våra ledningar försörjer många med bredbandstjänster, inklusive äldreboenden, skolor, industrier och varuhus. Det är därför mycket viktigt att ledningarna inte skadas. En skadad ledning kan resultera i stora konsekvenser för dessa samhällsviktiga funktioner.

Både företag och privatpersoner som orsakar skada på ledning i samband med grävning, utan att anvisning har gjorts eller på grund av försumlighet eller vårdslöshet, är ersättningsskyldiga. Den ansvarige debiteras då för de kostnader som uppstår som följd av skadan, inklusive eventuella skadestånd.

Ledningsanvisning

För att undvika att gräva på ledningar kan du använda den kostnadsfria tjänsten Ledningskollen. Där kan du enkelt få reda på var ledningar för el, tele, fiber och vatten eller annan infrastruktur finns nedgrävd. Beställ ledningsanvisning minst 10 arbetsdagar före planerad grävstart. Om du har ett större grävprojekt kan vi hjälpa till med planeringen.

elmnet@almhult.se

En ledningskarta skickas normalt inom 3-5 arbetsdagar och är kostnadsfri. Om ElmNets ledningsinformation anser att kartunderlaget är otillräckligt kommer kostnadsfri anvisning att utföras på plats tidigast 10 arbetsdagar efter beställning. Snabbare hantering, samt eventuell upprepad anvisning, kan innebära en kostnad för dig som kund.

Ledningskollen.se Länk till annan webbplats.

Vad händer sen?

Ledningsanvisning och utlämnad dokumentation är giltig i 30 dagar. Anvisning på plats innebär spraymålning eller märkpinnar i marken. Det är sedan upp till dig som kund att underhålla markeringarna och förstärka dem om andra åtgärder påverkar synligheten. Det är viktigt att den som ska utföra grävningen är på plats vid anvisningen.

Tänk på att ledningarnas verkliga placering kan avvika mot anvisningen i kartan. Därför ska grävning för hand, med exempelvis spade eller skyffel, göras inom 1 meter på vardera hållet från anvisningen. Tryckluftsspett eller liknande verktyg får inte användas. Observera att förläggningsdjupet kan variera.

Ansvar för dokumentationen

Mottagaren ansvarar för att dokumentationen endast används till det aktuella uppdraget, att den inte lämnas ut till obehöriga, samt för angiven tid för aktualitet och säkerhet/precision i dokumentationen. Informationen ska förvaras på ett säkert sätt under hela arbetsperioden med kopia på platsen för markarbetet. När uppdraget är slutfört ska dokumentationen makuleras. Alla som erhåller dokumentationen ska informeras om mottagarens ansvar.

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 13 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?