Artikeln publicerades 30 maj 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nytt pris på efteranslutning från 1 juli 2023

Från och med den 1 juli 2023 justerar ElmNet AB priser på efteranslutning av fiber.

Fast pris på efteranslutning kommer då att höjas från 30 000 kr till 33 000 kr.

Gamla priser på efteranslutningar gäller beställningar som skickas in till ElmNet fram till och med den 30 juni 2023.