Artikeln publicerades 5 september 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Välkommen till föräldramöte den 21 september!

Vi bjuder in till föräldramöte för årskurs 1 på gymnasiet i Älmhult den 21 september 2022 klockan 18.00–21.00.

Vi vill ge dig som förälder tillfälle att besöka skolan. Kom och träffa mentorer, skolledning och elevhälsa. Mötet är i aulan och ingång sker via entrén mot IKEA.

Anmäl dig till mötet senast den 16 september.

Välkommen - vi ser fram emot att träffa dig! 

Anmälan

Welcome to parent evening the 21st of September!

We invite you to a parents' evening for year 1 at the high school in Älmhult on 21 September 2022 at 18.00–21.00.

We want to give you as a parent the opportunity to visit the school. Come and meet mentors, school management and student health team. The meeting is in the auditorium, use the entrance towards IKEA.

Register for the meeting by September 16 at the latest.

Welcome - we look forward to meeting you!