Artikeln publicerades 13 december 2023

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Haganässkolan i Älmhult startar upp idrottsakademi

Fotboll

Haganässkolan i Älmhult har fått grönt ljus från utbildningsnämnden att introducera en idrottsakademi för gymnasieelever.

Det nya initiativet, som möjliggörs genom ett samarbete med lokala föreningar och näringsliv, erbjuder elever möjligheten att fördjupa sig i sitt idrottsintresse samtidigt som de genomgår en gymnasieutbildning.

Det är en viktig sak för skolan – alla ungdomars rätt till idrott, säger Olof Gustafsson, rektor på Haganässkolan.

Eleverna söker till ett av Haganässkolans program och idrotten är ett individuellt val som finns tillgängligt för alla som antas till programmen och är intresserade.

I samarbete med extern part och lokala föreningar

Vi vill erbjuda en bra gymnasieutbildning till så många elever som möjligt. Det är ett privilegium att få starta en idrottsprofil och öka samverkan med kommunens föreningar och näringsliv, säger Samuel Svensson, verksamhetschef utbildningsförvaltningen.

Eleverna får möjlighet att träna under skoltid tillsammans med erfarna och kunniga tränare som är kopplade till skolan.

Tillsammans med extern part vill vi utforska möjligheten att bygga upp ett samarbete mellan idrotten och skolan och sätta utbildning i centrum, säger Samuel.

Hälsa och goda vanor

När det gäller utbildningen så kommer skolan att vilja satsa på att ge en gedigen idrottslig utbildning. Eleverna får grundläggande teoretisk kunskap i teknik, taktik och hälsa. Mycket handlar om förståelse för hur hälsan ligger till grund för att tåla träning nu och över tid.

Vår idrottsprofil ska handla om mycket mer än bara träning. Det är en helhet och som vi vill anpassa utifrån elevernas individuella ambitioner, avslutar Samuel.

Om Haganässkolans idrottsprofil

  • Totalt läser eleverna 200 poäng idrott under sin gymnasietid.
  • Eleverna får tillgång till professionella instruktörer och en mängd olika träningsmöjligheter.
  • Haganässkolan och extern part kommer erbjuda utbildningsprogram och workshops för idrottsföreningar.
  • Idrottsföreningar kan behålla unga talanger och lovande idrottare på orten.
  • Idrottsföreningar ökar sin synlighet och attrahera fler medlemmar.
  • En idrottsakademi ökar skolans attraktionskraft.