Artikeln publicerades 20 september 2022

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Drogförebyggande arbete på Haganässkolan

Användning av narkotikahundar i skolmiljö har blivit allt vanligare som en del av skolans förebyggande arbete. Under måndagskvällen genomsökte en narkotikasökhund Haganässkolan i Älmhult.

– Det är första gången vi prövar det här på Haganässkolan. Det har använts sökhundar på skolor i Sverige tidigare för att utreda brott, men nu sker det brottsförebyggande, förklarar Staffan Käll, kommunpolis i Älmhult som tillsammans med skolans rektor var med vid sökinsatsen.

Polisen berättar att genomsökningen gick som planerat och att inga droger kunde hittas.

Förebyggande arbete

Insatsen sker i samverkan mellan skola, kommun och polis. Åtgärden är en följd av medborgarlöftet i Älmhult där medborgarna sett ett problem med narkotika bland ungdomar i samhället.

– Vi har en nolltolerans mot droger och det vill vi markera. Nu gör vi flera förebyggande insatser på skolan, förklarar Samuel Svensson, gymnasiechef och tf rektor på Haganässkolan.

Drogfri skolmiljö

Tanken är att åtgärden ska verka avskräckande vad gäller ungas kontakt med narkotika och skapa en drogfri skolmiljö. Själva eftersöken sker efter skoltid när elever och personal gått hem och lokalerna är tomma.

En förutsättning för att polisen ska kunna låta narkotikahundarna söka i skolan är att det finns en drogpolicy, som tydligt talar om att detta kan ske. Elever, vårdnadshavare och personal på skolan ska vara informerade om att regelbundna narkotikasök kommer att genomföras.