Samhällsorientering

Samhällsorientering är en gratis kurs på distans om det svenska samhället, för dig som är med i etableringsprogrammet i Arbetsförmedlingens regi eller anhöriginvandrare. Det är en rättighet för dig att få samhällsorientering.

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta din etablering i arbets- och samhällslivet. Målen är att du utvecklar kunskap om grundläggande värderingar, samhällsorganisation och praktiskt vardagsliv.

Kursen ges på ditt modersmål eller på det språk du behärskar bäst. Kursen ges på distans.

Kursinnehåll

  • Att komma till Sverige
  • Att bo i Sverige
  • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
  • Individens rättigheter och skyldigheter
  • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
  • Att påverka i Sverige
  • Att vårda sin hälsa i Sverige
  • Att åldras i Sverige


Kursen omfattar totalt 100 timmar. Upplägget är varierat och innefattar föreläsningar, diskussionspass, gästföreläsare och studiebesök. Din aktiva medverkan är viktig och dialogen är i fokus.

Anmälan till samhällsorientering Länk till annan webbplats.

Vill du veta mer?

Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen eller Socialförvaltningen.

Du kan också kontakta samordnaren för samhällsorienteringen i Älmhults kommun.

Sebastian Croné, studie- och yrkesvägledare ansvarig för SFI

Kontakta mig helst via e-post!

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?