Komvux som anpassad utbildning

För dig som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada erbjuder vi Komvux som anpassad utbildning.

Studieupplägg

Hos oss planerar du som elev dina studier tillsammans med studievägledare och dina lärare utifrån just dina behov, kunskaper, intressen och förmågor. Valbara ämnen och kurser finns på grundläggande-, gymnasial- och nivå med ämnesområden. Undervisningen sker i små grupper och du studerar på din egen nivå och i din egen takt.

Kursutbud 2024-2025

Ansökan och antagning sker löpande till alla kurser och i mån av plats. Till vissa kurser kommer det krävas ett minimum av deltagare.

Kursutbud

 • Svenska - fortsättning
 • Rolig mat på kort tid - fortsättning
 • Laga en enkel kvällsmat - fortsättning
 • Hitta ditt eget fritidsintresse - fortsättning
 • Digitalt skapande, 100 poäng på gymnasial nivå med start januari 2024

Information om kursinnehåll hittar du under "Vilka kurser kan jag läsa?"

För vem?

Anpassad utbildning för vuxna vänder sig till dig som:

 • Fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada
 • Vill förbättra dina kunskaper inom den anpassade grundskolan eller gymnasieskolan.
 • Vill läsa för att öka kunskapen inom något speciellt område, se kursutbud hösten 2023

Hur går det till att studera?

 • Tillsammans med studievägledare och din lärare planerar du studierna utifrån dina behov, kunskaper intressen och din förmåga
 • Utbildningen är uppbyggd av fristående kurser och du kan kombinera kurser från olika nivåer
 • Du studerar på din egen nivå och i din egen takt
 • Undervisningen sker i små grupper
 • Du går i skolan en eller flera gånger per vecka

Betyg

Betygsstegen är E-A. Det högsta betyget är A och det lägsta betyget är E. Du kan också få intyg på avslutade kurser.

Om du läser på ämnesområdesnivå eller en kurs som går att läsa med start hösten 2023, får du ett intyg istället för betyg. I kursen Digitalt skapande ges betyg.

Vilka kurser kan jag läsa?

Grundläggande nivå

 • Biologi
 • Engelska
 • Fysik
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Kemi
 • Matematik
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teknik

Gymnasial nivå

 • Matematik
 • Svenska 1,2
 • Samhällskunskap
 • Historia
 • Religion

Ämnesområdesnivå

 • Språk och kommunikation
 • Individ och samhälle
 • Natur och miljö

Sökbara kurser hösten 2024

Nedan listas de kurser som är sökbara 2024, förutom de som är på grundläggande nivå, gymnasial nivå eller ämnesområdesnivå. Länk till ansökan hittar du längst ner på sidan.

Orienteringskurser

Dessa kurser ger intyg efter avslutad kurs.

Rolig mat på kort tid – fortsättning

En kurs där vi tillsammans kommer hitta recept på mat som inte tar lång tid men som ändå är god och näringsrik. Vi samtalar om matvanor och diskuterar hållbarhet, miljö och även ekonomi vid inköp av varor samt köksredskap som behövs.

Laga en enkel kvällsmat - fortsättning

Detta är en kurs för dig som vill ta ansvar, samarbeta, kommunicera samt tillaga god och näringsrik kvällsmat. Recepten är ofta enklare och inte så långa. Vid lektionen övar vi även på att baka någon kaka eller bröd.

Hitta ditt fritidsintresse, fortsättning

I denna kurs upptäcker vi olika aktiviteter som finns att tillgå, mitt ibland oss. Vi planerar de flesta av aktiviteterna tillsammans. Det kan vara att skapa med olika material, göra någon sportaktivitet eller att gå på ett studiebesök. Vi kommer vara både inomhus och utomhus.

Svenska

Här är kursen där vi pratar och lyssnar på varandra samt gör roliga och kreativa övningar. Vi läser och pratar om böcker. Vi prövar att skriva på olika sätt, till exempel en berättelse eller en dikt. Dessutom tränar vi på att göra presentationer, inför någon kompis eller inför varandra.

Anpassad utbildning på gymnasial nivå

Dessa kurser ger betyg efter avslutad kurs.

Digitalt skapande, 100 poäng på gymnasial nivå - start januari 2025

I denna kurs får du lära dig att använda digitala verktyg för att göra olika former av presentationer. Det kan röra sig om att visa till exempel en naturupplevelse eller ett intresse. Du får även kunskap om hur bild, ljud samt rörelse samverkar i digitala produktioner. Du får prova att göra film i olika format.

Ansökan och antagning Komvux

För perioden inför hösten är antagningen öppen mellan den 22 april - 5 juni. Ansökan görs genom e-tjänsten nedan.

Välkommen med din ansökan!

Se aktuella kursstarter och datum för ansökan via ansökningslänken.

Ansökan till vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

Sebastian Croné, studie- och yrkesvägledare ansvarig för SFI

Kontakta mig helst via e-post!

Kontakta Servicecenter

Vi svarar på frågor om kommunens service och verksamhet, ring eller skicka e-post till servicecenter.

Stängt Öppnar 24 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?