Utbildningar

 • Grundläggande kurser

  På Haganässkolan erbjuder vi undervisning i Engelska, Matematik, Samhällskunskap och Svenska/Svenska som andraspråk. Övriga kurser som kan sökas är Religionskunskap, Historia, Geografi, Fysik, Kemi och Biologi.

 • Gymnasiala kurser

  Vi erbjuder kurser på gymnasial nivå. Du kan läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik. Kurserna erbjuds på distans - du kan välja 10 eller 20 veckor.

 • Svenska för invandrare (SFI)

  Svenska språket är en nyckel till studier och arbetsliv. Den här utbildningen vänder sig till dig som har annat modersmål än svenska och vill ha grundläggande kunskaper i svenska språket och svenskt samhällsliv.

 • Komvux som anpassad utbildning

  För dig som fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada erbjuder vi Komvux som anpassad utbildning.

 • Yrkesvuxutbildningar - ett snabbspår ut i arbetslivet

  Välkommen till våra utbildningar som är starkt förankrade i det lokala näringslivet. Detta betyder att det finns en stor efterfrågan på arbetsmarknaden på personer med dessa utbildningar.

 • Samhällsorientering

  Samhällsorientering är en gratis kurs på distans om det svenska samhället, för dig som är med i etableringsprogrammet i Arbetsförmedlingens regi eller anhöriginvandrare. Det är en rättighet för dig att få samhällsorientering.

 • Särskild prövning

  Om du saknar betyg i en kurs, behöver komplettera eller läsa upp dina gymnasiebetyg, kan du göra en särskild prövning.

 • Validering

  En validering kan göras för dig som har erfarenhet och kunnande inom ett område för att synliggöra dina kunskaper.

 • YH-utbildning

  Yrkeshögskoleutbildning (YH) är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teoretiska studier med arbetslivsanknytning. Utbildningarna ska matcha arbetslivets kompetensbehov.

 • Gymnasiebetyg

  Du som söker ditt gymnasiebetyg gör detta via vår e-tjänst.