Artikeln publicerades 1 september 2021

Denna artikel är äldre än fem månader och innehållet kan vara inaktuellt.

Nytt utvecklingsarbete i gång för att förbättra betyg och resultat

Senaste rapporten gällande betyg och resultat visar att skolan behöver förbättra sig inom flera områden. Tillsammans med elever och personal jobbar Haganässkolan nu med nya projekt och åtgärder för att förbättra resultaten.

– Vi är medvetna om att vi behöver förbättra våra resultat. Det är en stor utmaning att alltför många elever inte når gymnasieexamen. Ett antal åtgärder har genomförts och vi har flera projekt på gång i skolan för att vända den här trenden, säger Samuel Svensson, gymnasiechef.

Nytt upplägg för stöd som ger ökad trygghet

Det finns flera avgörande faktorer som påverkar elevers lärande, engagemang och resultat. På skolan kommer man bland annat att arbeta med nya metoder för stöd till eleverna, där de får mer tid med sin egen lärare. Ett önskemål som diskuterats fram tillsammans med elever och lärare på skolan.

– Vi stärker relationen mellan elever och lärare för att stödja lärprocesserna med tät uppföljning. Varje lärare ger stöd till sina egna elever och eleverna kan på det sättet känna sig tryggare att gå till en lärare de faktiskt känner, säger Safia Zairi Johansson, rektor på skolan.

Fokus blir att fånga upp eleverna så tidigt som möjligt i kunskapsprocessen samtidigt som det finns möjligheter till omläsningsgrupper i bland annat svenska/svenska som andra språk, matte och engelska.

– Det har varit och är fortfarande en extrem situation för våra elever och medarbetare. Pandemin har påverkat våra elevers lärande och det finns en oro för ytterligare tapp i kunskaper och betyg. Det har också påverkat elevernas mående med ökad psykisk ohälsa. Att kunna ge rätt stöd till våra elever är därför ett prioriterat område, berättar rektorerna på Haganässkolan.

Åtgärder med långsiktig effekt

– Det är viktigt att betona att det kan finnas olika bakomliggande orsaker när det gäller resultatutveckling. Måtten bör framför allt ses som ett underlag för reflektion och dialog i ett analysarbete, vilket nu kommer att genomföras. Resultaten bör också följas över flera år för mer stabila värden, säger Samuel Svensson.

– Vi arbetar kontinuerligt med skolutveckling. Det är viktigt att de åtgärder vi jobbar med ska ge en långsiktig effekt på studieresultaten, avslutar Elisabeth Roos-Jonsson rektor på skolan.