18 juni 2022 00:00–00:00

Diö-dagen

En dag för hela familjen.

Arr: Diö Samhällsförening

Arena/plats

Å-parken

Kontakt

Kontaktperson
Robin Peltola

E-post
diosamhallsforening@gmail.com