Myndighetsbrevlåda
För e-post som skickas till en offentlig inrättning som t ex en skola gäller särskilda regler om öppning, offentlighet/sekretess, diarieföring och arkivering. Därför finns en särskild myndighetsbrevlåda för Utbildningsförvaltningen (utbildning@almhult.se) dit du bör skicka ansökningar m m.

Personliga brevlådor
Om du vill skicka e-post med information, reklam eller förfrågningar och inte kräver att e-posten öppnas inom 24 timmar kan du använda de anställdas personliga brevlådor.

För att minska mängden skräppost visas inte personliga adresser i sin helhet på webbplatsen. Adressen är i allmänhet uppbyggd som förnamn.efternamn@almhult.se.

I detta fall innebär det att du ersätter förnamn.efternamn med:

gunilla.johansson