Solgården

Solgården i Göteryd är ett av våra vård- och omsorgsboenden som erbjuder öppna aktiviteter för äldre.

Program hösten 2019

Tisdag 22 oktober
Diverse aktiviteter heldag efter väderleken

Torsdag 24 oktober
Körsång med Körhänget kl. 14.00 i Stora salen

Fredag 25 oktober
Café Solsidan kl. 13.30-15.30

Tisdag 29 oktober
Nattvardsmässa kl. 14.30

Måndag 4 november
Seniorshoppen har klädförsäljning kl 13-17

Fredag 8 november
Café Solsidan kl. 13.30-15.30

Tisdag 12 november
Sångstund med kantor Max kl. 14.30

Lördag 16 november
Solgården deltar i Göteryds marknad kl. 11-16

Fredag 2 december
Underhållning med Mona G kl. 13.30-14.15

Tisdag 3 december
Nattvardsmässa kl. 14.30

Torsdag 5 december
Kören Körhänget sjunger julsånger kl. 14.00

Fredag 6 december
Café Solsidan kl. 13.30-15.30

Tisdag 17 december
Sångstund med kantor Annica kl. 14.30

Fredag 20 december
Café Solsidan kl. 13.30-15.30

Vill du äta lunch hos oss? Ring då till köket på Solgården dagen innan och beställ på telefon 0476-556 05.

Våra boende Saga och Zeke på Solgården

Text

Text

Text