En vecka fri från våld

Från den 25 november till den 1 december uppmärksammar Älmhults kommun den återkommande kampanj- och aktivitetsveckan En vecka fri från våld, som sätter ljuset på det förebyggande arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Vi har bett Sara Stigsdotter Dahlberg, som är enhetschef på Individ- och Familjeomsorgen, att svara på några frågor om temat.

Hur arbetar Älmhults kommun med att öka kunskap om våld och att förebygga våld?

Under hösten har Mottagningsenheten och Stödenheten varit ute på förskolor och skolor och informerat och pratat med personal och föräldrar om vart man kan vända sig för stöd och att man inte är ensam om sin situation. Vi planerar även att starta ett samarbete med vuxenutbildningen för att nå fler.
För att öka kunskapen om våld och arbetet med våldsärende går alla medarbetare inom Individ- och Familjeomsorgen webbkursen Våld i nära relationer under hösten 2019 som är framtagen av Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK).

Den 5 november hade vi en utbildningsdag med drygt 50 medarbetare från Individ- och Familjeomsorgens alla enheter. Vi lyssnade på föreläsning och gjorde grupparbeten för att förbättra arbetet tillsammans med våld i nära relationer och om hedersförtryck och hedersvåld.

Cecilia Ohlsson Enhetschef individ och familjeomsorgen Stödenheten; Ingela Jeppsson, Enhetschef, Individ och familjeomsorg; Sara Stigsdotter Dahlberg Enhetschef Myndighetsenheten Individ och Familjeomsorgen; Matilda Lejon, Enhetschef individ- och familjeomsorgen

Cecilia Ohlsson, Ingela Jeppsson, Sara Stigsdotter Dahlberg och Matilda Lejon är några av dem du kommer i kontakt med när du kontaktar Individ- och familjeomsorgen.

Vad kan man göra om man är utsatt för våld?

– Då kan du ringa till kommunens växel på 0476-550 00 och be att få prata med individ- och familjeomsorgens mottagningsenhet. Vi har kunskap om att möta personer som utsatts för våld i nära relationer och du får prata med någon av oss för att få råd och stöd kring din situation. Kom ihåg att du inte är ensam om din situation.

Vad händer i Älmhults kommun under veckan?

– Måndagen den 25 november är det Internationella kvinnofridsdagen. Den utlystes 2008 som en orange dag av FN:s generalsekreterare. Så vi tänder orange ljus i kommunhusets reception, på biblioteket och hos oss på Individ- och familjeomsorgen och vi låter dem brinna under hela måndagen. Övriga dagar kommer det brinna vita ljus hela dagen. Och vi arrangerar ett fackeltåg.

Berätta mer om fackeltåget!

– Onsdagen den 27 november går ett fackeltåg i Älmhult. Vi samlas klockan 17.00 utanför biblioteket och klockan 17.30 går vi till Stortorget. På Stortorget kan du prata med medarbetare på kommunen, som arbetar med att hjälpa dem som är utsatta för våld. De delar ut broschyrer om arbetet och vart du kan vända dig om du eller någon du känner behöver hjälp. Vår kommunchef Susann Pettersson kommer att hålla tal klockan 18.00.

Vi hoppas att så många som möjligt vill delta denna kväll. Facklor finns på plats och alla är välkomna.

Olika aktiviteter arrangeras i Kronobergs län för att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet som görs. Gå in på almhult.se och klicka på logon Ett Kronoberg fritt från våld.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En vecka fri från våld är ursprungligen ett samarbete mellan Unizon, MÄN, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Länsstyrelserna. Syftet med veckan är att man vill uppmärksamma Regeringens 10-åriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Sedan 2016 har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet ”En vecka fri från våld”. Under veckan arrangeras det seminarier, nätverksträffar, filmvisningar med mera runt om i landet.

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi* för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete. Att förebygga mäns våld mot kvinnor, dvs. att förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas, är den huvudsakliga utgångspunkten för strategin. Detta innebär att bakomliggande orsaker till mäns våld, och möjligheterna att undvika eller bryta våldet, bör beaktas i alla insatser inom strategin.


*Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2016/11/skr.-20161710/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhet
Publicerad:

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.