Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Enkät - VFU-lärare


Bakgrundsvariabler
Har du VFU-lärarutbildning? * (obligatorisk)


Frågor
1a. Upplever du att du har de kunskaper du behöver om lärarutbildningen för att fullgöra uppdraget?

2a. Upplever du att du har den information du behöver från lärarutbildningen för att fullgöra uppdraget?

3a. Upplever du att du har tidsförutsättningar för handledning av lärarstudenten?

4a. Hur mycket tid har du ägnat åt att planera och reflektera tillsammans med din VFU-student?
9. Hur upplever du kontakten och samarbetet med bedömare/examinator på lärosätet?
10a. Hur upplever du träffarna som universitetet kallar VFU-lärare till?

11a. Hur upplever du träffarna som kommunens VFU-samordnare kallar till?


Till toppen