Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Kvalitet

Samtliga verksamheter tar varje år fram kvalitetsredovisningar. Syftet med redovisningarna är att bedöma måluppfyllelsen och besluta om åtgärder för förbättring. Det vill säga, vilka resultat nås utifrån nationella och lokala mål, är resultaten tillräckligt bra eller behöver de förbättras och i så fall hur.