Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Vaccination Covid-19 på skolan

Alla elever som fyllt 12 år kommer att erbjudas covid-19 vaccination på skolan och den genomförs av de sjuksköterskor som har Covid-19 vaccinationsmottagningen genom Vaccina i kommunen.

Elever från Linnéskolan, Gemöskolan, Diö, Ryfors, Thoren Framtid och Virestad friskola erbjuds vaccination på Linnéskolan. Elever från Internationella skolan och Elmeskolan erbjuds vaccination på Internationella skolan. Elever från Klöxhultsskolan och Montessoriskolan erbjuds vaccination på Aktivitetshuset. Mer information om tider och dagar kommer.

Vaccinet som ges till barn heter Comirnaty (Pfizer). Det ges högt upp i överarmen i två doser med fyra veckors mellanrum. Det är viktigt att båda doser ges av samma vaccin.
Vanliga biverkningar som kan komma inom något dygn är ömhet och rodnad i armen där sprutan gavs, huvudvärk och feber. Mer information om vaccinationen finns här Länk till annan webbplats.

Allergi

De som har svår allergi och som behövt uppsöka sjukhusvård för denna kan inte vaccineras på skolan eller på vaccinationsmottagningen. Boka tid via vårdcentralen eller barnmottagningen för bedömning.

Datum

Planerad start är veckan efter höstlovet, dvs under vecka 45 för dos 1 och under vecka 49 för dos 2. Planering sker efter vi fått in era samtycken och då återkommer vi med mer exakta tider för varje skola. De som vaccineras i skolan behöver inte ha sina vårdnadshavare med.

Hälsodeklaration och samtycke

Ett brev är hemskickat till alla vårdnadshavare med barn som är aktuella för Covid-19 vaccination. Vaccinet är godkänt från 12 år så vi får inte vaccinera de som är yngre. Båda vårdnadshavare (där det finns) måste signera samtycket för att vi ska få vaccinera barnet.

Lämna ifyllt medgivande till klasslärare/mentor snarast, dock senast fredag 22/10 om ni önskar att ert barn vaccineras via skolan.

Utan rätt ifyllda inlämnade dokument kan inte ditt barn vaccineras.

Blanketten finns också att skriva ut på 1177.

Vaccinationsmottagningen

De som önskar följa med sitt barn för vaccination innan vecka 45 är välkomna att boka en tid via 1177 direkt till vaccinationsmottagningen i kommunen.

Identifiering

För att få vaccineras behöver alla identifiera sig. De som har – ska ta med sig legitimation eller pass.

Om ni saknar ID handling är det bra om barnet uppger sitt namn och personnummer till sjuksköterskan.

  • På skolan hjälper personalen till med identifiering

Kom ihåg:

  • Vid svår allergi kan eleven inte vaccineras på skolan. Boka en tid på vårdcentral/barnmottagning för bedömning.
  • Lämna in signerat samtycke till skolan senast 22/10
  • Tidsbokning görs av skolan för de som lämnat in samtycke
  • Vid eventuella sjuk- eller förkylningssymtom ska barnet vara hemma och ska inte vaccineras
  • Ta med ID handling om det finns (legitimation, körkort, pass, MLA kort eller BankID)
  • Efter vaccinationen ska barnen vara kvar i vaccinationslokalen (skolan) minst en kvart innan de återgår till lektioner eller slutar för dagen.
  • OBS! Hälsodeklarationen på papper måste också fyllas i, signeras och lämnas av barnet till sjuksköterskan som vaccinerarar vid vaccinationstillfället.

När vaccinationstillfället närmar sig kommer ni att få en QR-kod som länkar er vidare till en digital hälsodeklaration.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen