Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Utbildningsförvaltningen tar fram åtgärdsplan för en budget i balans

Den första prognosen för utbildningsförvaltningens budget 2019 visar ett underskott på 41,9 miljoner kronor. Åtgärder planeras nu för att återställa underskottet.

Underskottet beror på bland annat minskade statsbidrag med cirka 15 miljoner kronor. En annan del är anställningar under 2018 som får helårseffekt under 2019, vilket ger ökade personalkostnader med cirka 20 miljoner kronor. Det innefattar också 88 elever som är överåriga inom gymnasiet vilket kostar cirka 10 miljoner kronor.

-Vi tar prognosen på allvar men vill samtidigt mana till lugn. Det finns en bred politisk vilja att inte genomföra några åtgärder som bidrar till försämrad kvalitet i våra skolor och förskolor, berättar Gusten Mårtensson, (C), ordförande i utbildningsnämnden.

-Älmhult fortsätter att växa och vi går vidare med alla de rekryteringar som är planerade. Vi fortsätter också med det viktiga arbetet att alla barn och elever i våra verksamheter ska få en fortsatt god utbildning. Vi har fått i uppdrag av utbildningsnämnden att ta fram förslag på åtgärder till nämnden i juni, berättar Roger Johansson, utbildningschef.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen