Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan
barn och pedagog

Trivselundersökning i förskola och fritidshem 2021 visar på positiva resultat

Föräldrar har under våren 2021 fått delta i en undersökning om trivseln. En hög andel, cirka 89 procent, av vårdnadshavarna tycker att verksamheten i sin helhet är utvecklande och många upplever att deras barn lär sig mycket på förskolan. På fritidshemmen är föräldrarna mer nöjda än tidigare gällande fritidshemmets arbete för barnets utveckling och lärande. ​​​​​​​

Förskola

Högst betyg får områdena Inledning och omsorg och Utveckling och lärande som handlar om barnets trivsel, bemötande, miljö, utveckling och lärande. På den enskilda frågan om barnets trivsel på förskolan har de som svarat stämmer mycket bra eller bra inom de kommunala förskolorna ökat från 88,7 procent förra året till 93,1 procent.

Fantastiskt arbete

- Detta är ett resultat av det fantastiska arbete som görs ute på förskolorna varje dag, av både personal och rektorer. Alla förskolor gör nu en egen analys av sitt resultat och återkopplar till vårdnadshavarna, berättar Jenni Karlsson, verksamhetschef för förskolan i Älmhults kommun.

Måluppfyllelsen mäts genom det sammanlagda resultatet av följande påståenden:

  • Jag upplever att mitt barn lär sig mycket i förskolan.
  • Jag tycker att verksamheten i sin helhet är utvecklande för mitt barn.
  • Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov.

- De senaste tre åren varierar resultatet mellan 85 och 91 procent i andel vårdnadshavare som svarat stämmer mycket bra eller stämmer bra. Siffror som både jag och rektorerna är nöjda med, säger Jenni. Även om vi hela tiden arbetar vidare för att förbättra oss.

Förskolan överlag behöver arbeta vidare med samverkan och området Förskola och hem.

- Här synliggörs utvecklingsområden gällande kommunikation och utvecklingssamtal och vi behöver bli bättre på att tydliggöra vad detta innebär för vårdnadshavarna. Vi har haft ett annorlunda år och jag hoppas att möjligheterna till samverkan med vårdnadshavare kan bli ännu bättre, säger Jenni.

Fritidshem

Fritidshemmen gör en liknande trivselundersökning och resultatet ligger kvar på liknande nivå som föregående mätning. Högst resultat finns inom områdena Utveckling och lärande och Trivsel och trygghet. På frågan om hur nöjda vårdnadshavarna är med fritidshemmets arbete för barnets utveckling och lärande har de som svarat stämmer mycket bra ökat markant inom både kommunala och enskilda fritidshem.

- Det är glädjande att personalens arbete med att utveckla lärandet på fritidshemmen blivit synligt och ger så goda resultat i enkätsvaren, menar Anna Rix Grönvall, grundskolechef.

God trivsel

Även på frågan om eleven trivs på fritidshemmet, har andel som svarat stämmer mycket bra eller bra inom de kommunala fritidshemmen, ökat från 84,7 procent förra året till 86,1 procent.

Enkätsvaren visar att prioriterade utvecklingsområden är Inflytande och samverkan där resultatet gått ner något sedan 2020.

- Vi kommer nu att fördjupa oss i materialet och analysera resultaten för varje fritidshem för att fortsätta utveckla verksamheten. Vi har tagit oss igenom ett speciellt år och vi hoppas nu att kunna prioritera en ännu bättre kontakt mellan fritidshem och vårdnadshavare säger Anna.

Om enkäten

Varje år genomförs en så kallad trivselundersökning hos vårdnadshavare med barn i förskola och fritidshem. Undersökningen är ett led i att kvalitetssäkra förskolans och fritidshemmens verksamheter. Frågorna är indelade i fem olika frågeområden för förskolan och tre för fritidshemmen.

Totalt uppskattas svarsfrekvensen till 62 procent inom förskola, vilket är densamma som 2020. På fritidshem ligger svarsfrekvensen på 58 procent.

Här kan du ta del av hela undersökningen:

Trivselundersökning förskola 2021 Pdf, 607.9 kB. (Pdf, 607.9 kB)

Trivselundersökning fritidshem 2021 Pdf, 491.9 kB. (Pdf, 491.9 kB)

Nyhet
Publicerad:
Till toppen