Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Skolinspektionen ger Älmhults kommun godkänt efter granskning

Sedan hösten 2017 har Skolinspektionen genomfört en granskning i Älmhults kommun. De har tittat närmare på verksamheter inom; förskola, förskoleklass och grundskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram samt vuxenutbildning. Skolinspektionen har nu gett samtliga verksamheter godkänt på alla punkter.

När Skolinspektionen gjorde besök 2017 upptäckte de flera brister. Hösten 2018 genomfördes ett återbesök och nu står det klart att kommunen får grönt ljus på alla punkter efter Skolinspektionens beslut.

– Det känns jättebra. Utbildningsförvaltningen får ett kvitto på att det utvecklingsarbete som startats är i helt rätt riktning, berättar Gusten Mårtensson, ordförande i utbildningsnämnden.

Även Roger Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen, är stolt och nöjd med resultatet.

– Det är klart att det här är jättekul. Samtliga verksamheter har arbetat hårt för detta. Haganässkolan har gjort ett fantastiskt utvecklingsarbete, säger han.

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen uppfyller alla krav

Vid tillsynsbesöken meddelade Skolinspektionen bland annat att det funnits brister i vuxenutbildningen och i gymnasieskolans kvalitetsarbete för introduktionsprogrammen. Åtgärder som nu är genomförda.

–Vi är väldigt glada och kommer att fira. Det här är nystarten vi har arbetat hårt för och det ger arbetsro i vårt framtida arbete, berättar Samuel Svensson, verksamhetschef Haganässkolan.

Han menar att den viktigaste faktorn för att skolan har vänt resultaten är att all personal har arbetat hårt och samstämmigt.

– När det gäller vuxenutbildningen har vi blivit bättre på information och att nå ut till våra elever men också på att erbjuda mer varierad utbildning, säger Samuel.

Om Skolinspektionens tillsyn

Skolinspektionen tar del av statistik och styrdokument men gör också platsbesök där kommunens personal intervjuas. Skolinspektionens tillsyn utgår från regelverket, men fokuserar på faktorer som är extra viktiga för alla barn och elevers lärande och trygghet. I tillsynsrapporterna redovisas eventuella brister och förslag på åtgärder.

Skolinspektionen granskar också viktiga rättssäkerhetsfrågor för eleverna. I Älmhults kommun har det här granskats:

  • Förutsättningar för utbildningen.
  • Utveckling av utbildningen.

Läs mer om Skolinspektionens senaste beslut här Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen