Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Pedagoger och skolledare i Älmhults kommun välkomnar ”Läsa, skriva, räkna-garantin”

Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. I Älmhults kommun har förberedelserna pågått sedan i våras. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. Rätt stöd i rätt tid!

Den 1 juli 2019 trädde en förstärkning av skollagen i kraft, den så kallade ”läsa, skriva, räkna-garantin”. Pedagoger och skolledare i Älmhults kommuns skolor välkomnar garantin som innebär bättre stöd och mer specialpedagogiskt samarbete redan från förskoleklass.

Camilla Svensson, utvecklingsstrateg

– Jag tror att arbetet som följer med ”läsa, skriva, räkna-garantin” kommer att innebära att fler elever kommer att nå fler av skolans mål. Och det här är jätteviktigt, berättar Camilla Svensson, utvecklingsstrateg.

– För alla pedagoger i Älmhult som jobbar med kvalitet i utbildningen och skolutvecklande insatser innebär materialet och garantin att vi tidigare kommer att hitta elever och situationer som kan behöva stöd för att utvecklas på bästa sätt. Vi har fantastiska pedagoger, som redan från förskoleklass nu ska samarbeta mer med kollegor med specialpedagogisk kompetens, fortsätter Camilla.

Om ”Läsa, skriva, räkna-garantin”

Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser redan från förskoleklass ska fler elever få det stöd de behöver. Syftet med de tidiga stödinsatserna är att fler elever ska uppfylla de kunskapskrav som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Det slutliga målet med tidiga stödinsatser är att en så stor andel som möjligt av eleverna ska nå en fullständig utbildning.

På skolverket.se kan du läsa mer om "Läsa, skriva, räkna-garantin". Länk till annan webbplats.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen