Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Nya språkupplevelser för barn och personal på Häradsbäcks förskola

Knäpptyst. Ögon som tindrar och händer som formas i olika tecken. Inne på avdelningen Solrosen på Häradsbäcks förskola använder barn och vuxna dagligen stödtecken som arbetsmetod för att kommunicera. Personalen startade under våren 2018 och det nya arbetetssättet har fallit mycket väl ut.

På Häradsbäcks förskola använder barn och vuxna dagligen stödtecken som komplement för att kommunicera.

För de små liknar det mest en lek, men det är mer än så.

– Det är ett nytt sätt att arbeta. Det går ut på att utveckla språket hos barnen där vi använder tecken som ett komplement för att kommunicera, berättar Malin Elmström, barnskötare på Häradsbäcks förskola.

”Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation”, också kallad TAKK, används tillsammans med talad svenska för att förstärka och förtydliga det talade språket. Syftet är att alla ska kunna kommunicera – vad de vill, när de vill och till vem de vill.

Inkluderande kommunikation

På förskolan i Häradsbäck, som har sexton barn mellan 1–5 år, ser man flera fördelar.

– Det är bland annat till stor hjälp för de som har svårigheter med sin tal- och språkutveckling och också för de barn med annat modersmål än svenska, säger Malin, som tillsammans med sina kollegor gått utbildning i TAKK.

De berättar också att metoden bygger broar mellan de yngre och äldre barnen.

– Barnen är medvetna om när de behöver använda tecken för att kompisen ska förstå. Ett av våra äldre barn kan teckna till ett mindre barn och samtidigt prata med en jämnårig. Alla kan leka med alla och ingen blir utanför på grund av språket, menar Amanda.

Hon skiner upp när hon berättar om en morgon när ett av barnen blev ledsen för att mamma åkte iväg:
– Då kom den lite äldre kompisen fram och tecknade med händerna att ”mamma måste jobba”.

Engagerade barn och föräldrar

Både barnen och personalen tycker att det är spännande och kul och de har bestämt sig för att använda det så mycket som möjligt.

– Barnen använder sig av tecken som komplement i olika situationer så som vid påklädning eller i leken för att tydligare visa vad som sker. Tidigare kanske de drog en i armen eller kom fram med saken de ville ha, berättar Amanda Olsson, barnskötare på förskolan.

En annan fördel som pedagogerna fått höra är att barnen använder tecken hemma med sina syskon och föräldrar.

– Det är väldigt kul att höra att familjerna nappar på det. Barnen vill visa alla tecken de kan och föräldrarna får chans att lära sig av barnen, berättar Amanda.

Om TAKK-metoden

TAKK är ett redskap och komplement till det talade språket som innebär att den som pratar samtidigt tecknar de viktigaste orden. Detta har flera fördelar, bland annat att den som talar, talar saktare vilket ger barn större chans att hänga med och förstå meningars uppbyggnad. Skillnaden mellan teckenspråk och tecken som stöd är att man endast förtydligar vissa centrala ord i en mening. ”Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation” (TAKK) är ett samlingsnamn för kommunikation som inte bygger på tal.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen