Hoppa direkt till innehållet
Till startsidan

Lyckans förskola satsar på att främja barnens språkutveckling

Att redan i förskolan göra insatser för att stimulera och stödja barnens lust för att utveckla språket är en viktig del i arbetet på Lyckans förskola. Sedan oktober i år satsar de på språkutvecklande arbete där Carro Arvidsson, en av förskollärarna, lägger all sin tid på att undervisa. Genom satsningen utvecklar barnen det svenska språket, både ordförråd och språkförståelse, på ett effektivare och snabbare sätt.

– Jag har kommit närmre de barnen som är med i projektet. Det är väldigt givande och kul att kunna se att det har hänt saker hos barnen på så kort tid, säger Carro.

På Lyckans förskola möts varje dag barn från olika kulturer och med många olika språk. Under hösten har Carro, försskollärare, fått möjligheten att helt kunna fokusera på att arbeta med barnens språkinlärning genom särskild undervisning.

– Om vi börjar träna upp barnens ordförråd tidigare, har de större chans att förstå och få ut mer av lek och samtal med sina kompisar och med oss vuxna. Med rätt stöttning kan de flerspråkiga barnen både utveckla sitt modersmål och svenskan. Språket är redskapet för lärande, det tillför kunskap om världen, berättar Carro.

Arbetet sker tillsammans med barnen i en mindre grupp där de utgått från temaboken ”Bygga bo”. Utifrån den har de sedan tagit fram ett ordförrådstest för att se hur mycket barnen förstår.

– Detta följer vi sedan upp för att se deras utveckling och vi kan redan nu se en fantastisk förbättring. Från att barnen först förstod 3–4 ord kan de nu klara mer än 20 ord, berättar Carro.

Varierande undervisning

Språket löper som en röd tråd i arbetet och de har flera gånger läst sin temabok eftersom upprepning är en viktig del i inlärningen. Innehållet i boken har barnen också fått ta till sig genom både ramsor, pussel och genom att använda QR-koder för att ta del av rörliga bilder.

– Nästa djur i boken är spindeln. Vi ser och känner på en spindel och därefter sjunger vi Imse Vimse Spindel tillsammans. Dagen efter dyker det upp en Qr-kod som leder till en film med sång och rörelse till Imse Vimse Spindel, berättar Carro.

– Genom att det finns avsatt tid har jag större chans att vara närvarande i barnens lek och på deras villkor. Vi kan nu ”språkbada” i alla lägen. Vi har till exempel lunchbord med lite färre barn för att få mer ro och tid till att lyssna, prata och använda språket, fortsätter hon.

– Genom att det finns avsatt tid har jag större chans att vara närvarande i barnens olika moment under dagen. Vi kan nu "språkbada" i alla lägen, till exempel när vi tar på oss, berättar Carro.

Flera fördelar

Carro ser flera möjligheter med satsningen. Framförallt tycker hon att det är en förmån att kunna jobba med en mindre grupp för att enklare kunna möte upp barnen på deras individuella nivå.

– Jag har kommit närmre de barnen som är med i projektet. Det är väldigt givande och kul att kunna se att det har hänt saker hos barnen på så kort tid. De har blivit mer framåt och vågar mer. Med mer förståelse för språket kan de ta för sig mer och det ger dem så mycket.

– Föräldrarna på förskolan är också positiva och de tycker att det är jättebra att vi jobbar med satsningen. De ser att barnen blir ännu mer intresserade för nya ord och att deras lust för att titta i böcker har ökat, säger Carro.

Och arbetet fortsätter även till våren. Med förhoppning om nya kunskaper och mer tid för språkutveckling.

Nyhet
Publicerad:
Till toppen